Kontakt

Kierownik: Prof. dr hab. Renata Jachowicz
 

 

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 12 62-05-600

fax: 12 62-05-619

tpl@farmacja.cm-uj.krakow.pl