Kontakt

p.o. kierownika: Dr hab. Maria Walczak

 

Katedra Toksykologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 012 6205 630

fax: 012 6205 643

toksykologia@cm-uj.krakow.pl