Kontakt

Kierownik:  dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka
 

 

Zakład Analityki Biochemicznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax.(012) 620-56-60

sekretariat e-mail: elzbieta.cholewa@uj.edu.pl