Kontakt

Kierownik:  Dr hab. Elżbieta Pękala, prof. UJ

 

Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 12 620 55 77

 

Sekretariat: mgr Maria Kania

e-mail: maria.kania@uj.edu.pl