Kontakt

Kierownik: dr hab. Paweł Zagrodzki

 

Zakład Bromatologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. (012) 620-56-70

bromatologia@uj.edu.pl