Kontakt

Kierownik:  dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ

 

Pracownia Biopierwiastków

Zakład Bromatologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. (12) 620-56-72, 672

mfbarton@cyf-kr.edu.pl