Kierownik: dr hab. Elżbieta Wyska, prof UJ

 

Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Department of Pharmacokinetics and Physical Pharmacy

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersyter Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel: 12 620 57 20

fax: 12 620 57 30

farmakokinetyka@uj.edu.pl