Kontakt

Kierownik: Prof. dr hab. Anna Wesołowska

 

Zakład Farmacji Klinicznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 012 620-56-54

Sekretariat

mgr Arleta Gadocha

arleta.marchewka@uj.edu.pl