Kontakt

Kierownik: Dr hab. Elżbieta Karczewska

e-mail: elzbieta.karczewska@uj.edu.pl

 
 

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków

tel. (12) 620-57-50

fax. (12) 620-57-58

 

Sekretariat: mgr Anna Bulek

e-mail: anna.bulek@uj.edu.pl