Kontakt

Kierownik: dr hab. Agnieszka Skowron

 

Zakład Farmacji Społecznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

www.opiekafarmaceutyczna.com.pl

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 012 6205 820

fax. 012 6205 519

farmacjaspoleczna@cm-uj.krakow.pl

agnieszka.skowron@uj.edu.pl
 

Od dnia 9. lutego 2013, decyzją Zgromadzenia Generalnego, Zakład Farmacji Społecznej jako jedyny przedstawiciel Polski jest członkiem instytucjonalnym stowarzyszenia PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe).