Kontakt

Kierownik: dr hab. Sebastian Polak

 

Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki

Zakład Farmacji Społecznej 

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 012 6205 517

fax. 012 6205 519

spolak@cm-uj.krakow.pl