Kontakt

Kierownik: Prof. dr hab. Zbigniew Bela

 

Muzeum Farmacji

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

 

Floriańska 25
31-019 Kraków
tel. 012 421 92 79