Kontakt - Zakład Biofizyki Farmaceutycznej

Kierownik: Dr hab. Wojciech Jawień

 

Zakład Biofizyki Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

 

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 12 6205 729

fax 12 6205 729

e-mail: biofiz.farm@uj.edu.pl