Kontakt

Kierownik: Prof. dr hab. Maciej Pawłowski

 

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 012 620-54-50

 

Sekretariat

mgr Karolina Dobosz