Kursy i Szkolenia

KURSY SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ (2010-2017) :

  • "Oporność drobnoustrojów na antybiotyki; podstawy teoretyczne i laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki"

  • "Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków"

  • "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń grzybiczych"