Numery identyfikacyjne

026 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM - numer w wykazie jednostek uprawnionych do prowadzenia doświadczeń na zwierzętach
0056 - Zwierzętarnia Hodowlano-Eksperymentalna Wydziału Farmaceutycznego UJ CM numer w wykazie jednostek uprawnionych do hodowli zwierząt laboratoryjnych.