Ogłoszenia

  • Komunikat nr 1/2015 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 30.06.2015 r. dot. powtarzania roku i realizowania awansem przedmiotów z wyższego roku  dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pełna treść Komunikatu.

Zał. 1A i 1B, zał. 2

  • Komunikat nr 2/2015 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 30.06.2015 r. dot. procedury przepisania oceny z innej Uczelni.

Pełna treść Komunikatu.

Zał. 1, zał. 2

  • Komunikat nr 1/2017 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 20.02.2017 dot. szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM kierunek FARMACJA w roku akademickim 2017/2018

Pełna treść Komunikatu.

  • Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 31.10.2017 dot. zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych studentów Wydziału Farmaceutycznego UJCM od roku akademickiego 2017/2018.

Pełna treść Komunikatu.

Zał. dofinansowania ze środków Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM

 

  • Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zasad wyboru języka obcego dla osób rozpoczynających studia na kierunku farmacja.

Pełna treść Komunikatu.

 

  • Rejestracja na lektoraty w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum dla studentów I roku studiów w roku akad. 2017/2018 Więcej....

 

  • Rejestracja na zajęcia fakultatywne na rok akad. 2017/2018 na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM:

1. Rejestracja na zajęcia fakultatywne (z semestru zimowego i letniego) dla II – V roku studiów odbywać się będzie przez USOSWeb. Będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

2. Rejestracja na w/w przedmioty możliwa będzie w dwóch turach:

I tura:  od 07.VIII godz. 12.00 do 25.IX.2017 do  godz. 23:59  – rejestracja podstawowa,

II tura: od 06.X  godz. 12:00  do 10.X.2017 do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca.

3. W przypadku niewystarczającej liczby studentów w danej grupie (min. 15 osób), pracownicy Dziekanatu zobowiązani są do usunięcia z USOS tych grup. W takiej sytuacji studenci zostaną przesunięci do grup i na przedmioty, dla których zostały spełnione wymogi formalne, po wcześniejszym uzgodnieniu w Dziekanacie.

UWAGA!!!!

Studenci zobowiązani są do podpięcia przedmiotów w dniu, w którym się na nie zarejestrowali. W przypadku braku podpięcia student zostanie automatycznie wyrejestrowany z przedmiotu przy najbliższej migracji danych !!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracja na lektoraty odbywa się w Centrum Językowym UJ CM. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/usos

 

  • Regulamin uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka obcego obowiązujący od roku akad. 2015/2016

Każdy student Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (po zaliczonym I roku studiów) może brać nieodpłatnie udział w dodatkowych zajęciach z języka obcego w ramach studiów na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akad. 2015/2016. Czytaj dalej… 

Komunikaty