Plany studiów

Plany dla studiów stacjonarnych:
  • dla rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018

   
  • dla rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019

   

 

program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

   

oferta zajęc fakultatywnych w roku akademickim 2018/2019

   


 

Plany dla studiów niestacjonarnych:
  • dla rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018

   
  • dla rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019

   

 

program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

   
oferta zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2018/2019