TEMAT PRACY HABILITACYJNEJ

Elżbieta Karczewska „Diagnostyka i rekomendowane schematy leczenia zakażenia Helicobacter pylori wobec problemu narastającej oporności szczepów na leki stosowane w terapii empirycznej”. Postępowanie habilitacyjne: 2017 r.

TEMATY PRAC DOKTORSKICH

  • Iwona Żak: „Analiza epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u pacjentów szpitala dziecięcego jako podstawa opracowania schematów farmakoterapii”. Wszczęcie przewodu doktorskiego: 2017 r.
  • Marianna Małek: „Zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce grzybic inwazyjnych i analiza kliniczno-epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u osób hospitalizowanych. Obrona pracy doktorskiej: 2016 r.
  • Karolina Klesiewicz: „Analiza wrażliwości oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u szczepów Helicobacter pylori izolowanych od chorych, przy użyciu metod mikrobiologicznych i genetycznych". Obrona pracy doktorskiej: 2014 r.
  • Paulina Paluchowska: „Analiza fenotypowa i genotypowa patogenów alarmowych izolowanych w środowisku szpitalnym". Obrona pracy doktorskiej: 2013 r.
  • Paweł Nowak: „Analiza występowania mechanizmów oporności u pałeczek niefermentujących". Obrona pracy doktorskiej: 2012 r.
  • Bożena Bogusz: „Efekt działania pola magnetycznego na dermatofity  izolowane od chorych poddanych terapii przeciwgrzybiczej". Obrona pracy doktorskiej: 2012 r.
  • Izabela Wojtas-Bonior: „Charakterystyka i udział bakterii Helicobacter pylori oraz grzybów Candida w zakażeniach towarzyszących wybranym chorobom górnego odcinka przewodu pokarmowego". Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.
  • Dorota Włodarczyk : „Opracowanie wskazań dla mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych oddziału intensywnej terapii, ze szpitalnym zapaleniem płuc". Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH ZREALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Farmacja:

Ocena aktywności olejku lemongrasowego wobec grzybów chorobotwórczych

Aktywność pochodnych ksantonu wobec dermatofitów​

 

Analityka medyczna

Nosicielstwo Staphylococcus aureus w górnych drogach oddechowych

Monitorowanie zakażeń Helicobacter pylori oraz narastania oporności na leki stosowane w terapii empirycznej

Identyfikacja dermatofitów przy użyciu metod genetycznych

Nosicielstwo grzybów w górnych drogach oddechowych u pacjentów ambulatoryjnych

 

Kosmetologia

Udział grzybów pleśniowych w zakażeniu skóry oraz paznokci

Ocena aktywności wybranych olejków eterycznych wobec grzybów z rodzaju Candida

Aktywność wybranych olejków eterycznych wobec grzybów z rodzaju Aspergillus

Grzybice powierzchowne wywołane przez grzyby z rodzaju Microsporum