TEMAT PRACY HABILITACYJNEJ

Elżbieta Karczewska „Diagnostyka i rekomendowane schematy leczenia zakażenia Helicobacter pylori wobec problemu narastającej oporności szczepów na leki stosowane w terapii empirycznej”. Postępowanie habilitacyjne: 2017 r.

TEMATY PRAC DOKTORSKICH

Marianna Małek: „Zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce grzybic inwazyjnych i analiza kliniczno-epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u osób hospitalizowanych. Obrona pracy doktorskiej: 2016 r.

Karolina Klesiewicz: „Analiza wrażliwości oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u szczepów Helicobacter pylori izolowanych od chorych, przy użyciu metod mikrobiologicznych i genetycznych". Obrona pracy doktorskiej: 2014 r.

Paulina Paluchowska: „Analiza fenotypowa i genotypowa patogenów alarmowych izolowanych w środowisku szpitalnym". Obrona pracy doktorskiej: 2013 r.

Paweł Nowak: „Analiza występowania mechanizmów oporności u pałeczek niefermentujących". Obrona pracy doktorskiej: 2012 r.

Izabela Wojtas-Bonior: „Charakterystyka i udział bakterii Helicobacter pylori oraz grzybów Candida w zakażeniach towarzyszących wybranym chorobom górnego odcinka przewodu pokarmowego". Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.

Dorota Włodarczyk : „Opracowanie wskazań dla mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych oddziału intensywnej terapii, ze szpitalnym zapaleniem płuc". Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

Analityka medyczna

Badanie aktywności związków z grupy pochodnych aminoalkanoli i piperazyny wobec klinicznych szczepów Helicobacter pylori.

Szybka identyfikacja patogennych szczepów Helicobacter pylori z ekspresją immunogennej onkoproteiny CagA.

Badanie bezpieczeństwa substancji aktywnych ośrodkowo w aspekcie ich wpływu na dysbiozę flory fizjologicznej przewodu pokarmowego.

Występowanie zakażeń grzybiczych/kolonizacji u pacjentów wybranych oddziałów szpitala pediatrycznego.

Badanie aktywności przeciwgrzybiczej nowych pochodnych ksantonu.

Aktywność nowych pochodnych ksantonu wobec wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli.

 

Kosmetologia

Zastosowanie probiotyków w kosmetologii.

Akaulioza – poszukiwanie nowych możliwości terapii.

Olejki eteryczne, jako terapia wspomagająca leczenie fusariozy paznokci.