Prace Doktorskie, Prace Magisterskie

TEMATY PRAC HABILITACYJNYCH:

 • Dr Elżbieta Karczewska (starszy wykładowca w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej UJ CM); „Diagnostyka i rekomendowane schematy leczenia zakażenia Helicobacter pylori wobec problemu narastającej oporności szczepów na leki stosowane w terapii empirycznej”. Postępowanie habilitacyjne: 2017 r.

 

TEMATY PRAC DOKTORSKICH:

 • Mgr Iwona Żak (Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie): „Analiza epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u pacjentów szpitala dziecięcego jako podstawa opracowania schematów farmakoterapii”. Wszczęcie przewodu doktorskiego: 2017 r.
 • Mgr Marianna Małek (asystent w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej UJ CM): „Zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce grzybic inwazyjnych i analiza kliniczno-epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u osób hospitalizowanych. Obrona pracy doktorskiej: 2016 r.
 • Mgr Karolina Klesiewicz (studia doktoranckie): „Analiza wrażliwości oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u szczepów Helicobacter pylori izolowanych od chorych, przy użyciu metod mikrobiologicznych i genetycznych". Obrona pracy doktorskiej: 2014 r.
 • Mgr Paulina Paluchowska (studia doktoranckie): „Analiza fenotypowa i genotypowa patogenów alarmowych izolowanych w środowisku szpitalnym". Obrona pracy doktorskiej: 2013 r.
 • Mgr Paweł Nowak (asystent w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej UJ CM): „Analiza występowania mechanizmów oporności u pałeczek niefermentujących". Obrona pracy doktorskiej: 2012 r.
 • Mgr Bożena Bogusz (asystent Pracowni Mikrobiologii ZDL Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie): „Efekt działania pola magnetycznego na dermatofity  izolowane od chorych poddanych terapii przeciwgrzybiczej". Obrona pracy doktorskiej: 2012 r.
 • Mgr Izabela Wojtas-Bonior (studia doktoranckie): „Charakterystyka i udział bakterii Helicobacter pylori oraz grzybów Candida w zakażeniach towarzyszących wybranym chorobom górnego odcinka przewodu pokarmowego". Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.
 • Mgr. Dorota Włodarczyk (studia doktoranckie): „Opracowanie wskazań dla mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych oddziału intensywnej terapii, ze szpitalnym zapaleniem płuc". Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH ZREALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

Farmacja:

 • Ocena aktywności olejku lemongrasowego wobec grzybów chorobotwórczych
 • Aktywność pochodnych ksantonu wobec dermatofitów

 

Analityka medyczna

 • Nosicielstwo Staphylococcus aureus w górnych drogach oddechowych
 • Monitorowanie zakażeń Helicobacter pylori oraz narastania oporności na leki stosowane w terapii empirycznej
 • Identyfikacja dermatofitów przy użyciu metod genetycznych
 • Nosicielstwo grzybów w górnych drogach oddechowych u pacjentów ambulatoryjnych

 

Kosmetologia

 • Udział grzybów pleśniowych w zakażeniu skóry oraz paznokci
 • Ocena aktywności wybranych olejków eterycznych wobec grzybów z rodzaju Candida
 • Aktywność wybranych olejków eterycznych wobec grzybów z rodzaju Aspergillus
 • Grzybice powierzchowne wywołane przez grzyby z rodzaju Microsporum