Prace magisterskie

Informacje:

 • Zasady zapisów na prace magisterskie realizowane w roku akad. 2017/2018 - wszystkie kierunki.

  Pobierz plik

 • Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

  Pobierz plik

 • Procedury dot. prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM obowiązujące od roku akad. 2015/2016 (wszystkie kierunki studiów).

  Pobierz plik
 •  
 • zał. 3 Formularz zgłoszenia pracy magisterskiej do Dziekanatu.

Wypełniony elektronicznie druk (bez pieczątki z jednostki) proszę przesyłać na poniższe adresy email w zależności od kierunku studiów, jednocześnie dostarczając do Dziekanatu wydrukowany formularz z pieczatką opiekuna pracy oraz jednostki:

farmacja- stacjonarne: joanna.barszczak@uj.edu.pl

farmacja-niestacjonarne: magdalena.rudnicka@uj.edu.pl

analityka medyczna: justyna.trocka@uj.edu.pl

kosmetologia: iwona.piszczek@uj.edu.pl

 • zał. 4 Wzór strony tytułowej bez godła

 • zał. 4. Wzór strony tytułowej z godłem

 

 • Zagadnienia na egzamin magisterski obowiązujące w roku akad. 2016/2017 dostępne są po zalogowaniu na platformie pegaz.uj.edu.pl

 

Archiwum prac dyplomowych

Konkurs prac magisterskich!