Prace magisterskie, prace doktorskie

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU FARMACJA:

- BADANIE METABOLIZMU METODAMI IN VITRO I IN SILICO NOWYCH POCHODNYCH O STWIERDZONEJ AKTYWNOŚCI PRZECIWDEPRESYJNEJ I PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ (2013)

- METABOLIZM  MIKROSOMALNY ZOLPIDEMU I JEGO POCHODNYCH (2014)

- BADANIA METABOLIZMU ZWIĄZKU PZ 756 METODĄ IN VITRO (2014)

- STABILNOŚĆ I PROFIL METABOLICZNY NOWYCH POCHODNYCH O ZDEFINIOWANEJ AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ W MODELU MIKROSOMALNYM (2015)

-BADANIE AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ POCHODNYCH TRANS-2- AMINOCYKLOHEKSAN-1 OLU W RÓŻNYCH MODELACH KOMÓRKOWYCH (2015)

- PRÓBY OPRACOWANIA TESTU MIKROPŁYTKOWEGO VIBRO HARVEYI DO BADANIA MUTAGENNOŚCI (2015)

- BADANIA NAD SYNERGIZMEM DZIAŁANIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO DOKSORUBICYNY I PIPERLONGUMINY W MODELACH IN VITRO (2016)

- STABILOŚĆ METABOLICZNA WERAPAMILU I PROPRANOLOLU W MODELU MIKROSOMÓW WĄTROBOWYCH (2016)

- OCENA AKTYWNOŚCI ESTROGENOWEJ NOWYCH POTENCJALNYCH FILTRÓW PRZECIWSŁONECZNYCH- W MODELU IN VITRO (2017)

-AKTYWNOŚĆ CYTOTOKSYCZNA EMIDOWYCH POCHODNYCH KWASU CYNAMONOWEGO STOSOWANYCH W SKOJARZENIU Z ANTYBIOTYKAMI ANTRACYKLINOWYMI (2017)

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

- ZASTOSOWANIE TEKSTU VIBRIO HARVEYI W OCENIE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH (2013)

- TEST VIBRIO HARVEYI W OCENIE DZIAŁANIA CHEMOPREWENCYJNEGO SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH (2013)

- METABOLIZM RETINOIDÓW IN SILICO (2013)

- WYKORZYSTANIE HODOWLI KOMÓRKOWYCH W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ (2014)

- DZIAŁANIE I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH
W CHOROBACH SKÓRY (2014)

- METODY LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH W KOSMETOLOGI I MEDYCYNIE (2014)

- METABOLIZM RETINOLU IN VITRO I IN SILICO (2015)

- BADANIA W ZAKRESIE USTALANIA STATUSU ANTYOKSYDACYJNEGO WYBRANYCH ZWIĄZKÓW AKTYWNYCH O ZASTOSOWANIU KOSMETOLOGICZNYM (2015)

    - BADANIA METABOLIZMU 2-(2-METYLO-3-FENYLOALLILOAMINO)-1-FENYLOETANOLU O ZDEFINIOWANEJ AKTYWNOŚCI W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM METODAMI IN VITRO I IN SILICO (2015)

- ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY – WYZWANIE W GABINECIE KOSMETYCZNYM (2016)

- BADANIA NAD NOWYMI FILTRAMI PRZECIWSŁONECZNYMI W GRUPIE POCHODNYCH ARLIDENOHYDANTOINY (2016)

- BADANIA NAD NOWYMI FILTRAMI PRZECIWSŁONECZNYMI W GRUPIE POCHODNYCH KWASU CYNAMONOWEGO (2016)

- METABOLIZM IN VITRO WYBRANYCH POCHODNYCH ARYLIDENOHYDANTOINY
I KWASU CYNAMONOWEGO O DZIAŁANIU FOTOPROTEKCYJNYM (2016)