Pracownicy

 

  •     Dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka

  •     Dr Anna Gawędzka

  •     Dr Jagoda Drąg

  •     Katarzyna Wadowska

  •     Mgr Anna Cichoń - sekretariat - Od dnia 1 marca 2018 roku, obowiązki w zastępstwie przejmuje Pani mgr inż. Elżbieta Cholewa