Pracownicy


Dr hab. Paweł  Zagrodzki
Kierownik Zakładu Bromatologii, adiunkt

E-mail Pawel.Zagrodzki@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-71, 671

Mgr Katarzyna Babicz
Sekretarka   

E-mail katarzyna.babicz@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-70, 670


Dr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ
Emerytowany profesor nadzwyczajny 

E-mail mfbarton@cyf-kr.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-72, 672

Dr Joanna Chłopicka
Starszy wykładowca

E-mail chłopicka@gmail.com
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-74, 674   

Dr Justyna Dobrowolska-Iwanek
Adiunkt

E-mail yasti@wp.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (12) 6205-657, 657

Mgr inż. Maria Fołta
Starszy specjalista 
  

E-mail mffolta@cyf-kr.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-74, 674

Mgr Ewelina Prochownik
Starszy specjalista   

E-mail ewelinakica@op.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (12) 6205-676, 676

Dr hab. Mirosław Krośniak
Adiunkt    

E-mail mfkrosni@cyf-kr.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-75, 675

Mgr Jadwiga Kryczyk-Kozioł
Asystent 

E-mail jadwiga.kryczyk@gmail.com
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (12) 6205-676, 676

Dr Paweł Paśko
Adiunkt

E-mail paskopaw@poczta.fm
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-78, 678    

Dr Jadwiga Piotrowicz
Emerytowany starszy wykładowca

E-mail ipio@interia.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-76, 676

Mgr Tomasz Rodacki
Doktorant

E-mail rodak13@wp.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-73, 673   

Mgr Barbara Tatar
Samodzielny referent techniczny

E-mail b.tatar@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-73, 673   

Mgr Agnieszka Wojtanowska-Krośniak
Doktorantka

E-mail a.wojtanowska-krosniak@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-75, 675

Prof. dr hab. Zofia Zachwieja
Emerytowany profesor 

E-mail mfzachwi@cyf-kr.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 6205-673, 673

Mgr inż. Iwona Zagrodnik
Starszy specjalista

E-mail iwona.zagrodnik@uj.edu.pl
Adres ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon (012) 620-56-73, 673