Zakwaterowanie

Organizatorzy Konferencji nie zapewniają Uczestnikom zakwaterowania ani nie pokrywają jego kosztów.