Publikacje

Publikacje pracowników Katedry Chemii Organicznej 2010-2014:

 

2010

1. Michalska K., Żylewski M., Marciniuk J., Kisiel W.:Structural analysis of 1L-chiro-inositol diester from Taraxanum udum. Carbohydrate Research 345, 172-174 (2010)

2. Starek M., Krzek J., Tarsa M.:TLC-Densitometric method for quantification oxaprozin and its degradation products in pharmaceutical preparations. Journal of Planar Chromatography 23, 298-303 (2010).

3. Głuch-Litwin M., Kazek G., Nawieśniak B., Francik R., Stępniewski M.:Równowaga oksydacyjna i aktywność enzymów antyoksydacyjnych w wątrobie i mózgu myszy CD-1 pod wpływem suplementacji wysokimi dawkami polifenoli. Farmakologiczne i toksykologiczne aspekty działania ksenobiotyków. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-7299-668-8, str. 66-69.

4. Nawieśniak B., Kazek G., Głuch-Litwin M., Francik R., Stępniewski M.:Wpływ suplementacji wysokimi dawkami polifenoli na oksydacyjne modyfikacje białek i lipidów w wątrobie myszy CD-1. Farmakologiczne i toksykologiczne aspekty działania ksenobiotyków. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-7299-668-8, str. 70-73.

 

2011

5. Francik R., Kazek G., Cegła M., Stępniewski M. Antioxidant activity of β-carboline derivatives.Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol. 68, 185-189 (2011).

6. Cegla M.T., Baran M., Czarny A., Żylewski M., Potaczek J., Klenc J., Strekowski L.:The -NH-(C=)-Br functionality of heteroatomic compounds as a synthon for fused dihydrooxazoles. J. Heterocyclic Chem., Vol.48, 720-723 (2011).

7. Starek M., Krzek J., Tarsa M.:TLC-densitometric determination of tenoxicam and its degradation products in pharmaceutical preparations after hydrolysis in solutions.J. of Planar Chromatography, Vol.24, 337-343 (2011).

8. Starek M., Dąbrowska M., Tarsa M.:Analysis of nefopam by TLC-densitometry. A study of degradation mechanism in solution under stress conditions. Acta Chim.Slov., Vol.58, 262-269 (2011).

9. Francik R., Krośniak M., Barlik M., Kudła A., Gryboś R. and Librowski T.:Impact of vanadium complexes treatment on the oxidative stress factors in wistar rats plasma.Bioinorganic Chemistry and Application, Vol. 2011, article ID 2066316, 8 pages (2011).

10. Zajdel P., Enjalbal Ch., Żylewski M., Subra G.:On the manner of cyclization of N-acylated aspartic and glutamine acid derivatives.International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 17, 93-100 (2011).

11. Marona H., Kubacka M., Filipek B., Siwek A., Dybała M., Szneler E., Pociecha T., Gunia A., Waszkielewicz A., M.Synthesis α-adrenoceptors affinity and α1-adrenoceptor antagonistic properties of some 1,4-substituted piperazine derivatives.Pharmazie, 66, 733-739 (2011)

 

2012

12. Hubicka U., Krzek J., Żuromska B., Walczk M., Żylewski M., Pawłowski D.:Determination of photostability and photodegradation products of moxifloxacin in the presence of metal ions in solution and solid phase. Kinetics and identification of photoproducts.Photochem.Photobiol.Sci., 11, 351 (2012).

13. Gunia A., Waszkielewicz A.M., Cegła M., Marona H.:Preliminary evaluation of anticonvulsant activity of some aminoakanols and amino acid cinnamic acid derivatives.Letters in Drug Design & Discovery 9, 37-43 (2012).

2013

14. Natalia Szkaradek, Agnieszka Gunia, Anna M. Waszkielewicz, Lucyna Antkiewicz-Michaluk, Marek Cegła, Edward Szneler, Henryk Marona. „Anticonvulsant evaluation of aminoalkanol derivatives of 2- and 4-methylxanthone" Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21, 1190 (2013).


2014

15. Baran M, Kepczyńska E, Żylewski M, Siwek A, Bednarski M, Cegła MT. „Studies on novel pyridine and 2-pyridone derivatives of N-arylpiperazine as a1-adrenoceptor ligands" Med Chem. 10(2), 144, (2014).

 

16. Gunia-Krzyżak A., Waszkielewicz A. M., Słoczyńska K., Borczuch-Kostańska M., Cegła M., Satała G., Bojarski A. J., Marona H. "Synthesis and anticonvulsant activity of N-(trans)- 3-phenylprop-2-en-1-yl (cinnamyl) derivatives of aminoalkanols". Letters in Drug Design & Discovery 11, 1040, (2014)

 

2015

17. Szafrański P.W., Kasza P., Cegła M.: ,,A new water-soluble ligand for efficient copper-catalyzed Huisgen cycyloaddition of aliphatic azides and alkynes’’. Tetrahedron Letters 56, 6244-6247 (2015).

 

18. Szafrański P.W., Kasza P., Kępczyński M., Cegła T.M.: ,,Fluorescent 1,2,3-triazole derivative of 3’-deoxy-3-azidothymidine: Synthesis and absorbtion/emission spectra’’.
Heterocycl.Commun., 21, 263-267 (2015).

 

19. Waszkielewicz, Anna Maria; Gunia-Krzyzak, Agnieszka; Cegla, Marek; Marona Henryk ,,Synthesis and evaluation of anticonvulsant activity of n-(2,5-dimethylphenoxy)- and n-[(2,3,5-trimethylphenoxy)alkyl]aminoalkanols.’’ Acta Poloniae Pharmaceutica, 72,  89-99 (2015 ).

 

2016

20. Monika Tarsa, Małgorzata Starek, Grzegorz Zuchowski, Anna Stasiewicz-Urban,and Marek Cegła ,, Kinetics of Hydrolysis ofN-Methyl-2,4-dithiophenobarbital’’ Aust. J. Chem. 2016, 69, 89–97.

 

2017

21. Smaga I., Zaniewska M., Gawliński D., Faron-Górecka A., Szafrański P., Cegła M., Filip M., Changes in the cannabinoids receptors in rats following treatment with antidepressants. Neurotoxicology. 63 (2017). doi:10.1016/j.neuro.2017.08.012.

 

22. Dąbrowska M, Starek M, Komsta Ł, Szafrański P, Stasiewicz-Urban A, Opoka W. (2017) Assessment of the chromatographic lipophilicity of eight cephalosporins on different stationary phases. European Journal of Pharmaceutical Sciences 101:115–24.