Publikacje

Prace oryginalne

 

 2016 

 1. Małgorzata Zygmunt, Grażyna Chłoń-Rzepa, Elżbieta Wyska, Krzysztof Pociecha, Jacek Sapa. Anti-inflammatory and antioxidant activity of 8-methoxy-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl derivatives with terminal carboxylic, ester or amide moieties in animal models. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 3, s. 761-770, Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%203/761.pdf
 2. Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Górny, Magdalena Dudek, Leszek Nowiński, Marek Bednarski, Małgorzata Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Barbara Filipek, Lidia Włodek. Inactivation of aldehyde dehydrogenase by nitroglycerin in the presence and absence of lipoic acid and dihydrolipoic acid. Implications for the problem of differential effects of lipoic acid in vitro and in vivo. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 6, s. 1531-1538  Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000  http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%206/1531.pdf
 3. Anna Czopek, Agnieszka Zagórska, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Beata Gryzło, Joanna Rychtyk, Maciej Pawłowski, Agata Siwek, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Monika Kubacka, Barbara Filipek. New spirohydantoin derivatives - synthesis, pharmacological evaluation and molecular modeling study. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 6, s. 1545-1554 Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%206/1545.pdf
 4. Agnieszka Gunia-Krzyżak, Karolina Pytka, Karolina Słoczyńska, Anna M. Waszkielewicz, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski, Jacek Sapa, Barbara Filipek, Marek Cegła, Elżbieta Pękala, Henryk Marona. Preliminary evaluation of central nervous system activity of (E)-N-2-methyl-3-phenylprop-2-enyl ((E)-ą~00-methylcinnamyl) derivatives of selected aminoalkanols. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 2, s. 345-357 Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%202/345.pdf
 5. Agnieszka Zagórska, Beata Gryzło, Grzegorz Satała, Andrzej J. Bojarski, Monika Głuch-Lutwin, Barbara Mordyl, Grzegorz Kazek, Maciej Pawłowski. Receptor affinity and phosphodiesterases 4B and 10A activity of octahydro- and 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinolin-2-(1H)-yl-alkyl derivatives of imidazo- and pyrimidino[2,1-f]purines. Acta Pol. Pharm. 2016 : Vol. 73, nr 2, s. 369-377  Impact Factor ISI: 0.877, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2016/nr%202/369.pdf
 6. Magdalena Dudek, Katarzyna Raźny, Anna Bilska-Wilkosz, Małgorzata Iciek, Jacek Sapa, Lidia Włodek, Barbara Filipek. Hypotensive effect of alpha-lipoic acid after a single administration in rats. Anatol. J. Cardiol. 2016 : Vol. 16, nr 5, s. 306-309  Impact Factor ISI: 1.141, Punktacja MNiSW: 15.000 Adres url: http://www.anakarder.com/jvi.aspx?pdir=anatoljcardiol&plng=eng&un=AJC-69188&look4= Streszczenie w PubMed: 26488376
 7. Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Zagórska, Paweł Żmudzki, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Grzegorz Kazek, Monika Głuch-Lutwin, Agata Siwek, Gabriela Starowicz, Maciej Pawłowski.Aminoalkyl Derivatives of 8-Alkoxypurine-2,6-diones: Multifunctional 5-HT1A/5-HT7 Receptor Ligands and PDE Inhibitors with Antidepressant Activity. Arch. Pharm. (Weinh.) 2016 : Vol. 349, nr 12, s. 889-903 Impact Factor ISI: 2.043 Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ardp.201600260/abstractStreszczenie w PubMed: 27869315
 8. Paweł Żmudzki, Grzegorz Satała, Grażyna Chłoń-Rzepa, Andrzej J. Bojarski, Grzegorz Kazek, Agata Siwek, Anna Gryboś, Monika Głuch-Lutwin, Anna Wesołowska, Maciej Pawłowski. Structure-5-HT/D2 Receptor Affinity Relationship in a New Group of 1-Arylpiperazynylalkyl Derivatives of 8-Dialkylamino-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione. Arch. Pharm. (Weinh.) 2016 : Vol. 349, nr 10, s. 774-784 Impact Factor ISI: 2.043, Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ardp.201600162/fullStreszczenie w PubMed: 27510801
 9. Marek Bednarski, Monika Otto, Magdalena Dudek, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Agata Siwek, Grażyna Groszek, Elżbieta Maziarz, Piotr Wilk, Jacek Sapa. Synthesis and Pharmacological Activity of a New Series of 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-(2-(2-methoxyphenoxy)ethylamino)propan-2-ol Analogs. Arch. Pharm. (Weinh.) 2016 : Vol. 349, nr 3, s. 211-223 Impact Factor ISI: 2.043Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ardp.201500234/abstract;jsessionid=7FDA5A738FC42058C874E223E13ECCE6.f01t04Streszczenie w PubMed: 26853441
 10. Aleksandra Rak, Vittorio Canale, Krzysztof Marciniec, Paweł Żmudzki, Magdalena Kotańska, Joanna Knutelska, Agata Siwek, Gabriela Stachowicz [Starowicz], Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Małgorzata Zygmunt, Paweł Zajdel, Jacek Sapa. Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl pyrrolidines and piperidines as α1-adrenergic receptor antagonist with uro-selective activity. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, Vol. 21, s. 5582-5591 Impact Factor ISI: 2.923, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616307040Streszczenie w PubMed: 27658792
 11. A[nna] M. Waszkielewicz, A[gnieszka] Gunia-Krzyżak, B[eata] Powroźnik, K[arolina] Słoczyńska, E[lżbieta] Pękala, M[aria] Walczak, M[arek] Bednarski, E[wa] Żesławska, W. Nitek, H[enryk] Marona. Design, physico-chemical properties and biological evaluation of some new N-[(phenoxy) alkyl]- and N-{2-[2-(phenoxy)ethoxy]ethyl aminoalkanols as anticonvulsant agents. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 8, s. 1793-1810 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616301432/pdfft?md5=7a50d5278cc476ac702ee36d15723bbe&pid=1-s2.0-S0968089616301432-main.pdf  Streszczenie w PubMed: 26988801
 12. Krzysztof Kamiński, Anna Rapacz, Barbara Filipek, Jolanta Obniska. Design, synthesis and anticonvulsant activity of new hybrid compounds derived from N-phenyl-2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-propanamides and -butanamides. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 13, s. 2938-2946 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616303212Streszczenie w PubMed: 27211245
 13. Krzysztof Kamiński, Mirosław Zagaja, Anna Rapacz, Jarogniew J. Łuszczki, Marta Andres-Mach, Michał Abram, Jolanta Obniska. New hybrid molecules with anticonvulsant and antinociceptive activity derived from 3-methyl- or 3,3-dimethyl-1-[1-oxo-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)propan-2-yl]pyrrolidine-2,5-diones. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 4, s. 606-618 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089615301930   Streszczenie w PubMed: 26746343
 14. Jolanta Obniska, Anna Rapacz, Sabina Rybka, Małgorzata Góra, Krzysztof Kamiński, Kinga Sałat, Paweł Żmudzki. Synthesis, and anticonvulsant activity of new amides derived from 3-methyl- or 3-ethyl-3-methyl-2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl-acetic acids. Bioorg. Med. Chem. 2016 : Vol. 24, nr 8, s. 1598-1607 Impact Factor ISI: 2.923 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096808961630116XStreszczenie w PubMed: 26970661
 15. Anna Maria Waszkielewicz, Monika Kubacka, Katarzyna Pańczyk, Szczepan Mogilski, Agata Siwek, Monika Głuch-Lutwin, Anna Gryboś, Barbara Filipek. Synthesis and activity of newly designed aroxyalkyl or aroxyethoxyethyl derivatives of piperazine on the cardiovascular and the central nervous systems. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016 : Vol. 26, nr 21, s. 5315-5321 Impact Factor ISI: 2.486 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960894X16309775
 16. Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Anna Rapacz, Anna Furgała, Barbara Filipek, Paweł Żmudzki. Synthesis and evaluation of anticonvulsant properties of new N-Mannich bases derived from 3-(1-phenylethyl)- and 3-benzyl-pyrrolidine-2,5-dione. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016 : Vol. 26, nr 9, s. 2147-2151 Impact Factor ISI: 2.486, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960894X16303080Streszczenie w PubMed: 27032334
 17. Marek Bednarski, Monika Otto, Magdalena Dudek, Agata Siwek, Małgorzata Zygmunt, Joanna Knutelska, Leszek Nowiński, Grażyna Groszek, Jacek Sapa. Antiarrhythmic activity in occlusion-reperfusion model of 1-(1H-indol-4-yloxy)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amin propan-2-ol and its enantiomers. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2016 : Vol. 43, nr 1, s. 81-87 Impact Factor ISI: 2.004 Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1440-1681.12491/abstract Streszczenie w PubMed: 26384857
 18. Anna Więckowska, Marcin Kołaczkowski, Adam Bucki, Justyna Godyń, Monika Marcinkowska, Krzysztof Więckowski, Paula Zaręba, Agata Siwek, Grzegorz Kazek, Monika Głuch-Lutwin, Paweł Mierzejewski, Przemysław Bienkowski, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Damijan Knez, Tomasz Wichur, Stanislav Gobec, Barbara Malawska. Novel multi-target-directed ligands for Alzheimer's disease: Combining cholinesterase inhibitors and 5-HT6 receptor antagonists. Design, synthesis and biological evaluation. Eur. J. Med. Chem. 2016 : Vol. 124, s. 63-81 Impact Factor ISI: 3.902, Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523416306596 Streszczenie w PubMed: 27560283
 19. Anna Rapacz, Jolanta Obniska, Beata Wiklik-Poudel, Sabina Rybka, Kinga Sałat, Barbara Filipek. Anticonvulsant and antinociceptive activity of new amides derived from 3-phenyl-2,5-dioxo-pyrrolidine-1-yl-acetic acid in mice. Eur. J. Pharmacol. 2016 : Vol. 781, s. 239-249  Impact Factor ISI: 2.730, Punktacja MNiSW: 30.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001429991630247   Streszczenie w PubMed: 27089821
 20. Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Małgorzata Zygmunt, Grzegorz Kazek, Barbara Mordyl, Monika Głuch-Lutwin, Paula Zaręba, Katarzyna Kulig, Jacek Sapa. Pyrrolidin-2-one derivatives may reduce body weight in rats with diet-induced obesity. Eur. J. Pharmacol. 2016 : Vol. 776, s. 146-155  Impact Factor ISI:  2.730, Punktacja MNiSW: 30.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299916300681Streszczenie w PubMed: 26896778
 21. Karolina Pytka, Klaudia Lustyk, Elżbieta Żmudzka, Magdalena Kotańska, Agata Siwek, Małgorzata Zygmunt, Agnieszka Dziedziczak, Joanna Śniecikowska, Adrian Olczyk, Adam Gałuszka, Jarosław Śmieja, Anna M. Waszkielewicz, Henryk Marona, Barbara Filipek, Jacek Sapa, Szczepan Mogilski. Chemically Homogenous Compounds with Antagonistic Properties at All Α1-Adrenoceptor Subtypes but not Β1-Adrenoceptor Attenuate Adrenaline-Induced Arrhythmia in Rats. Front. Pharmacol. 2016 : Vol. 7, art. no. 227 Impact Factor ISI: 4.418, Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphar.2016.00229/fullStreszczenie w PubMed: 27536240
 22. Karolina Pytka, Elżbieta Żmudzka, Klaudia Lustyk, Anna Rapacz, Adrian Olczyk, Adam Gałuszka, Anna Waszkielewicz, Henryk Marona, Jacek Sapa, Barbara Filipek. The antidepressant- and anxiolytic-like activities of new xanthone derivative with piperazine moiety in behavioral tests in mice. Indian J. Pharmacol. 2016 : Vol. 48, nr 3, s. 286-291 Impact Factor ISI: 0.599, Punktacja MNiSW: 15.000 Streszczenie w PubMed: 27298499
 23. Szczepan Mogilski, Monika Kubacka, Dorota Łażewska, Małgorzata Więcek, Monika Głuch-Lutwin, Małgorzata Tyszka-Czochara, Karolina Bukowska-Strakova, Barbara Filipek, Katarzyna Kieć-Kononowicz. Aryl-1,3,5-triazine ligands of histamine H4 receptor attenuate inflammatory and nociceptive response to carrageen, zymosan and lipopolysaccharide. Inflamm. Res. 2016 : Oct 20. [Epub ahead of print Impact Factor ISI: 2.557, Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00011-016-0997-z Streszczenie w PubMed: 27766379
 24. Grażyna Chłoń-Rzepa, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Wesołowska, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Grzegorz Kazek, Barbara Mordyl, Monika Głuch-Lutwin. Arylpiperazinylalkyl derivatives of 8-amino-1,3-dimethylpurine-2,6-dione as novel multitarget 5-HT/D receptor agents with potential antipsychotic activity. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 6, s. 1048-1062 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000Adresurl:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14756366.2015.1088844?journalCode=ienz20  Streszczenie w PubMed: 26406608
 25. Mariusz Mojzych, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Barbara Filipek, Emilia Fornal. Relaxant effects of selected sildenafil analogues in the rat aorta. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 3, s. 381-388 Impact Factor ISI: 3.428 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14756366.2015.1024674?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 25798686
 26. Krzysztof Z. Łączkowski, Kinga Sałat, Konrad Misiura, Adrian Podkowa, Natalia Malikowska. Synthesis and anticonvulsant activities of novel 2-(cyclopentylmethylene)hydrazinyl-1,3-thiazoles in mouse models of seizures. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 6, s. 1576-1582 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/14756366.2016.1158172?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 27052195
 27. Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Anna Rapacz, Barbara Filipek, Paweł Żmudzki. Synthesis and anticonvulsant activity of new N-mannich bases derived from benzhydryl- and isopropyl-pyrrolidine-2,5-dione. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, nr 6, s. 1038-1047 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/14756366.2015.1088842Streszczenie w PubMed: 26406340
 28. Agnieszka Zagórska, Adam Bucki, Marcin Kołaczkowski, Agata Siwek, Monika Głuch-Lutwin, Gabriela Starowicz, Grzegorz Kazek, Anna Partyka, Anna Wesołowska, Karolina Słoczyńska, Elżbieta Pękala, Maciej Pawłowski. Synthesis and biological evaluation of 2-fluoro and 3-trifluoromethyl-phenyl-piperazinylalkyl derivatives of 1H-imidazo[2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione as potential antidepressant agents. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : V Vol. 31, suppl. 3, s. 10-24 Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14756366.2016.1198902?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 27353547
 29. Krzysztof Z. Łączkowski, Anna Biernasiuk, Angelika Baranowska-Łączkowska, Sylwia Zielińska, Kinga Sałat, Anna Furgała, Konrad Misiura, Anna Malm. Synthesis, antimicrobial and anticonvulsant screening of small library of tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl based thiazoles and selenazoles. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016 : Vol. 31, suppl. 2, s. 24-39. Impact Factor ISI: 3.428, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14756366.2016.1186020?journalCode=ienz20 Streszczenie w PubMed: 27193505
 30. Magdalena Dudek, Kamil Kuder, Marcin Kołaczkowski, Adrian Olczyk, Elżbieta Żmudzka, Aleksandra Rak, Marek Bednarski, Karolina Pytka, Jacek Sapa, Katarzyna Kieć-Kononowicz. H3 histamine receptor antagonist pitolisant reverses some subchronic disturbances induced by olanzapine in mice. Metab. Brain Dis. 2016 : Vol. 31, nr 5, s. 1023-1029 Impact Factor ISI: 2.603, Punktacja MNiSW: 20.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11011-016-9840-z  Streszczenie w PubMed: 27216278
 31. Karolina Pytka, Katarzyna Gawlik, Dorota Pawlica-Gosiewska, Jadwiga Witalis, Anna Waszkielewicz. HBK-14 and HBK-15 with antidepressant-like and/or memory-enhancing properties increase serotonin levels in the hippocampus after chronic treatment in mice. Metab. Brain Dis. 2016 : Nov 25. [Epub ahead of print] Impact Factor ISI: 2.603, Punktacja MNiSW: 20.000 Streszczenie w PubMed: 27888375
 32. Kinga Sałat, Joanna Gdula-Argasińska, Natalia Malikowska, Adrian Podkowa, Anna Lipkowska, Tadeusz Librowski. Effect of pregabalin on contextual memory deficits and inflammatory state-related protein expression in streptozotocin-induced diabetic mice. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 2016 : Vol. 389, nr 6, s. 613-623. Impact Factor ISI: 2.376, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00210-016-1230-x     Streszczenie w PubMed: 26984821
 33. Anna Rapacz, Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Kinga Sałat, Beata Powroźnik, Elżbieta Pękala, Barbara Filipek.Evaluation of anticonvulsant and antinociceptive properties of new N-Mannich bases derived from pyrrolidine-2,5-dione and 3-methylpyrrolidine-2,5-dione. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 2016 : Vol. 389, nr 3, s. 339-348. Impact Factor ISI: 2.376, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00210-015-1194-2    Streszczenie w PubMed: 26650502
 34. Karolina Podkowa, Adrian Podkowa, Kinga Sałat, Tomasz Lenda, Andrzej Pilc, Agnieszka Pałucha-Poniewiera. Antidepressant-like effects of scopolamine in mice are enhanced by the group II mGlu receptor antagonist LY341495. Neuropharmacology 2016 : Vol. 111, s. 169-179  Impact Factor ISI: 4.936, Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390816303677Streszczenie w PubMed: 27569995
 35. Kinga Sałat, Adrian Podkowa, Natalia Malikowska, Felix Kern, Jorg Pabel, Ewelina Wojcieszak, Katarzyna Kulig, Klaus T. Wanner, Beata Strach, Elżbieta Wyska. Novel, highly potent and in vivo active inhibitor of GABA transporter subtype 1 with anticonvulsant, anxiolytic, antidepressant and antinociceptive properties. Neuropharmacology 2016 : Vol. 113 Part A, s. 331-342.Impact Factor ISI: 4.936. Punktacja MNiSW: 40.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390816304737Streszczenie w PubMed: 27771379
 36. Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Magdalena Dudek, Elżbieta Żmudzka, Agata Siwek, Anna Waszkielewicz, Henryk Marona, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Barbara Filipek, Karolina Pytka. Antidepressant-like activity of aroxyalkyl derivatives of 2-methoxyphenylpiperazine and evidence for the involvement of serotonin receptor subtypes in their mechanism of action. Pharmacol. Biochem. Behav. 2016 : Vol. 141, s. 28-41. Impact Factor ISI: 2.537, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305715301015Streszczenie w PubMed: 26647362
 37. Karolina Pytka, Grzegorz Kazek, Agata Siwek, Barbara Mordyl, Monika Głuch-Lutwin, Anna Rapacz, Adrian Olczyk, Adam Gałuszka, Anna Waszkielewicz, Henryk Marona, Jacek Sapa, Barbara Filipek, Małgorzata Zygmunt. HBK-7 - A new xanthone derivative and a 5-HT1A receptor antagonist with antidepressant-like properties. Pharmacol. Biochem. Behav. 2016 : Vol. 146-147, s. 35-43 Impact Factor ISI: 2.537 Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305716300582Streszczenie w PubMed: 27132236
 38. Anna Czopek, Kinga Sałat, Hanna Byrtus, Joanna Rychtyk, Maciej Pawłowski, Agata Siwek, Joanna Soluch, Valentina Mureddu, Barbara Filipek. Antinociceptive activity of novel amide derivatives of imidazolidine-2,4-dione in a mouse model of acute pain. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 3, s. 529-535 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114015003746
 39. Daniel Jan Strub, Kinga Sałat, Tadeusz Librowski, Stanisław Lochyński, Magdalena Gaweł, Adrian Podkowa. The anxiolytic-like activity of a novel N-cycloalkyl-N-benzoylpiperazine derivative. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 1, s. 62-65 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114015002649/pdfft?md5=3f83a4c1c59905faba50f4b5a80ce797&pid=1-s2.0-S1734114015002649-main.pdf
 40. Anna Czopek, Hanna Byrtus, Agnieszka Zagórska, Agata Siwek, Grzegorz Kazek, Marek Bednarski, Jacek Sapa, Maciej Pawłowski. Design, synthesis, anticonvulsant, and antiarrhythmic properties of novel N-Mannich base and amide derivatives of β-tetralinohydantoin. Pharmacol. Rep.2016 : Vol. 68, nr 5, s. 886-893    Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 41. Anna Dziubina, Karina Szmyd, Małgorzata Zygmunt, Jacek Sapa, Magdalena Dudek, Barbara Filipek, Anna Drabczyńska, Michał Załuski, Karolina Pytka, Katarzyna Kieć-Kononowicz. Evaluation of antidepressant-like and anxiolytic-like activity of purinedione-derivatives with affinity for adenosine A2A receptors in mice. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 6, s. 1285-1292 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114016300950Streszczenie w PubMed: 27689756
 42. Karolina Pytka, Anna Dziubina, Katarzyna Młyniec, Agnieszka Dziedziczak, Elżbieta Żmudzka, Anna Furgała, Adrian Olczyk, Jacek Sapa, Barbara Filipek. The role of glutamatergic, GABA-ergic, and cholinergic receptors in depression and antidepressant-like effect. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 2, s. 443-450 Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S173411401500343   Streszczenie w PubMed: 26922551
 43. Karolina Pytka, Karolina Podkowa, Anna Rapacz, Adrian Podkowa, Elżbieta Żmudzka, Adrian Olczyk, Jacek Sapa, Barbara Filipek. The role of serotonergic, adrenergic and dopaminergic receptors in antidepressant-like effect. Pharmacol. Rep. 2016 : Vol. 68, nr 2, s. 263-274. Impact Factor ISI: 2.251, Punktacja MNiSW: 25.000 Adres url: http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 44. Karolina Pytka, Monika Głuch-Lutwin, Joanna Knutelska, Magdalena Jakubczyk, Anna Waszkielewicz, Magdalena Kotańska. HBK-14 and HBK-15 Do Not Influence Blood Pressure, Lipid Profile, Glucose Level, or Liver Enzymes Activity after Chronic Treatment in Rats. PLoS One  2016 : Vol. 11, nr 10 art. no. e0165495. Impact Factor ISI: 3.057, Punktacja MNiSW: 35.000Adres url: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165495 Streszczenie w PubMed: 27788267
 45. Anna Furgała, Kinga Sałat, Adrian Podkowa. Transportery GABA jako cel terapeutyczny dla nowych leków przeciwbólowych. GABA Transporters as a Therapeutic Target for New Analgesic Grugs. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe 2016, nr 1, s. 141-156. Punktacja MNiSW: 1.000Adres url: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/a0862a77-158a-44d8-855a-54eec1487beb

 

 1.  2015
 2. Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Lidia Włodek. Effect of lipoic administration on the urinary excretion of thiocyanate in rats exposed to potassium cyanide. Acta Pol. Pharm. 2015 : Vol. 72, nr 1, s. 49-52
 3. Impact Factor ISI: 0.693 Punktacja MNiSW: 15.000
 4. http://www.ptfarm.pl/?pid=33
 5. Marcin Kołaczkowski, Monika Marcinkowska, Adam Bucki, Joanna Śniecikowska, Maciej Pawłowski, Grzegorz Kazek, Agata Siwek, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Partyka, Anna Wasik, Anna Wesołowska, Paweł Mierzejewski, Przemysław Bieńkowski. Novel 5-HT6 receptor antagonists/D2 receptor partial agonists targeting behavioral and psychological symptoms of dementia. Eur. J. Med. Chem. 2015 : Vol. 92, s. 221-235
 6. Impact Factor ISI: 3.432 Punktacja MNiSW: 40.000
 7. DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.12.045
 8. Robert Sałat, Kinga Sałat. Modeling analgesic drug interactions using support vector regression: A new approach to isobolographic analysis. J. Pharmacol. Toxicol. Methods. 2015 : Vol. 71, s. 95-102
 9. Impact Factor ISI: 2.150 Punktacja MNiSW: 25.000
 10. DOI: 10.1016/j.vascn.2014.09.006
 11. Małgorzata Zygmunt, Grażyna Chłoń-Rzepa, Jacek Sapa, Maciej Pawłowski. Analgesic activity of new 8-methoxy-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-purin-7-yl derivatives with carboxylic, ester or amide moieties. Pharmacol. Rep. 2015 : Vol. 67, nr 1, s. 9-16
 12. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 13. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 14. DOI: 10.1016/j.pharep.2014.07.018
 15. Karolina Pytka, Anna Rapacz, Małgorzata Zygmunt, Adrian Olczyk, Anna Waszkielewicz, Jacek Sapa, Barbara Filipek. Antidepressant-like activity of a new piperazine derivative of xanthone in the forced swim test in mice: The involvement of serotonergic system. Pharmacol. Rep. 2015 : Vol. 67, nr 1, s. 160-165
 16. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 17. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 18. DOI: 10.1016/j.pharep.2014.08.016
 19. Jolanta Obniska, Kinga Sałat, Tadeusz Librowski, Krzysztof Kamiński, Anna Lipkowska, Beata Wiklik, Sabina Rybka, Anna Rapacz. Antinociceptive properties of N-Mannich bases derived from 3-substituted pyrrolidine-2,5-dione in the formalin model of persistent pain in mice. Pharmacol. Rep. 2015 Vol. 67, nr 1, s. 63-68
 20. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 21. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 22. DOI: 10.1016/j.pharep.2014.08.002
 23. Marek Bednarski, Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Leszek Nowiński, Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt, Gabriel Nowak, Magdalena Luty-Błocho, Marek Wojnicki, Krzysztof Fitzner, Maciej Tęsiorowski. The influence of the route of administration of gold nanoparticles on their tissue distribution and basic biochemical parameters: In vivo studies. Pharmacol. Rep. 2015 : Vol. 67, nr 3, s. 405-409
 24. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 25. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 26. DOI: 10.1016/j.pharep.2014.10.019
 27.  2014
 1. Kinga Sałat, Marcin Włoch, Maja Krokosz, Krzysztof Więckowski, Barbara Malawska, Tadeusz Librowski, Aleksandra Rak, Katarzyna Raźny, Magdalena Gaweł, Joanna Gdula-Argasińska. Antihyperalgesic Activity Of 3-[4-(3-Trifluoromethyl-Phenyl)-Piperazin-1-Yl]-Dihydrofuran-2-One In The Oxaliplatin-Induced Cold Hyperalgesia Model In Mice. Acta Biol. Crac., Ser. Zool. 2014 : Vol. 55/56, s. 92-99 Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Punktacja MNiSW: 6.000
 2. Anna Lipkowska, Magdalena Gaweł, Magdalena Olbert, Joanna Gdula-Argasińska, Małgorzata Tyszka-Czochara, Ewelina Rij, Aleksandra Rak, Katarzyna Raźny, Kinga Sałat, Tadeusz Librowski. Differential Effect Of Zinc Supplementation On the Ketoprofen Anti-Inflammatory Activity In Rats. Acta Biol. Crac., Ser. Zool. 2014 : Vol. 55/56, s. 106-111
 3. Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Punktacja MNiSW: 6.000
 4. Sabina Rybka, Jolanta Obniska, Anna Rapacz, Barbara Filipek, Krzysztof Kaminski. Synthesis, physicochemical, and anticonvulsant properties of new N-Mannich bases derived from pyrrolidine-2,5-dione and its 3-methyl analog. Arch. Pharm. (Weinh.) 2014 : Vol. 347, nr 10, s. 768-776
 5. Impact Factor ISI: 1.396 Punktacja MNiSW: 20.000 DOI: 10.1002/ardp.201400152
 6. Klemencja Berghauzen-Maciejewska, Katarzyna Kuter, Wacław Kolasiewicz, Urszula Głowacka, Anna Dziubina, Krystyna Ossowska, Jadwiga Wardas. Pramipexole but not imipramine or fluoxetine reverses the "depressive-like" behaviour in a rat model of preclinical stages of Parkinson's disease. Behav. Brain Res. 2014 : Vol. 271, s. 343-353 Impact Factor ISI: 3.391, Punktacja MNiSW: 30.000 DOI: 10.1016/j.bbr.2014.06.029
 7. Anna M. Waszkielewicz, Karolina Pytka, Anna Rapacz, Elżbieta Wełna, Monika Jarzyna, Grzegorz Satała, Andrzej Bojarski, Jacek Sapa, Paweł Żmudzki, Barbara Filipek, Henryk Marona. Synthesis and evaluation of antidepressant-like activity of some 4-substituted 1-(2-methoxyphenyl)piperazine derivatives. Chem. Biol. Drug Des. 2014 : Jul 21. DOI: 10.1111/cbdd.12394. [Epub ahead of print]
 8. Impact Factor ISI: 2.507, Punktacja MNiSW: 25.000 DOI: 10.1111/cbdd.12394
 9. Dorota Łażewska, Małgorzata Więcek, Joanna Ner, Katarzyna Kamińska, Tim Kottke, J. Stephan Schwed, Małgorzata Zygmunt, Tadeusz Karcz, Agnieszka Olejarz, Kamil Kuder, Gniewomir Latacz, Marek Grosicki, Jacek Sapa, Janina Karolak-Wojciechowska, Holger Stark, Katarzyna Kieć-Kononowicz. Aryl-1,3,5-triazine derivatives as histamine H4 receptor ligands. Eur. J. Med. Chem. 2014 : Vol. 83, s. 534-546
 10. Impact Factor ISI: 3.432 Punktacja MNiSW: 40.000 http://www.elsevier.com/locate/ejmech
 11. DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.06.032
 12. Jadwiga Handzlik, Andrzej J. Bojarski, Grzegorz Satała, Monika Kubacka, Bassem Sadek, Abrar Ashoor, Agata Siwek, Małgorzata Więcek, Katarzyna Kucwaj, Barbara Filipek, Katarzyna Kiec-Kononowicz. SAR-studies on the importance of aromatic ring topologies in search for selective 5-HT7 receptor ligands among phenylpiperazine hydantoin derivatives. Eur. J. Med. Chem. 2014 : Vol. 78, s. 324-339
 13. Impact Factor ISI: 3.432 Punktacja MNiSW: 40.000 DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.01.065
 14. Paula Kowalczyk, Kinga Sałat, Georg C. Hofner, Marta Mucha, Anna Rapacz, Adrian Podkowa, Barbara Filipek, Klaus T. Wanner, Katarzyna Kulig. Synthesis, biological evaluation and structure-activity relationship of new GABA uptake inhibitors, derivatives of 4-aminobutanamides. Eur. J. Med. Chem. 2014 : Vol. 83, s. 256-273
 15. Impact Factor ISI: 3.432 Punktacja MNiSW: 40.000
 16. DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.06.024
 17. Anna Rapacz, Jacek Sapa, Marek Bednarski, Barbara Filipek, Natalia Szkaradek, Henryk Marona. Antiarrhythmic activity of some xanthone derivatives with 1-adrenoceptor affinities in rats. Eur. J. Pharmacol. 2014 : Vol. 736, s. 14-21
 18. Impact Factor ISI: 2.684 Punktacja MNiSW: 30.000
 19. DOI: 10.1016/j.ejphar.2014.05.032
 20. Anna Rapacz, Karolina Pytka, Jacek Sapa, Monika Kubacka, Barbara Filipek, Natalia Szkaradek, Henryk Marona. Antiarrhythmic, hypotensive and Α1-adrenolytic properties of new 2-methoxyphenylpiperazine derivatives of xanthone. Eur. J. Pharmacol. 2014 : Vol. 735, s. 10-16
 21. Impact Factor ISI: 2.684 Punktacja MNiSW: 30.000
 22. DOI: 10.1016/j.ejphar.2014.04.010
 23. Kinga Sałat, Paula Kowalczyk, Beata Gryzło, Anna Jakubowska, Katarzyna Kulig. New investigational drugs for the treatment of neuropathic pain. Expert Opin. Investig. Drugs 2014 : Vol. 23, nr 8, s. 1093-1104
 24. Impact Factor ISI: 5.432 Punktacja MNiSW: 35.000
 25. DOI: 10.1517/13543784.2014.916688
 26. Kinga Sałat, Anna Jakubowska, Katarzyna Kulig. Zucapsaicin for the treatment of neuropathic pain. Expert Opin. Investig. Drugs 2014 : Vol. 23, nr 10, s. 1433-1440
 27. Impact Factor ISI: 5.432 Punktacja MNiSW: 35.000
 28. DOI: 10.1517/13543784.2014.956079
 29. Marcin Kołaczkowski, Monika Marcinkowska, Adam Bucki, Maciej Henryk Pawłowski, Katarzyna Mitka, Jolanta Jaśkowska, Piotr Kowalski, Grzegorz Kazek, Agata Siwek, Anna Wasik, Anna Wesołowska, Paweł Mierzejewski, Przemyslaw Bienkowski. Novel arylsulfonamide derivatives with 5-HT6/5-HT7 receptor antagonism targeting behavioral and psychological symptoms of dementia. J. Med. Chem. 2014 : Vol. 57, nr 11, s. 4543-4557
 30. Impact Factor ISI: 5.480 Punktacja MNiSW: 45.000
 31. DOI: 10.1021/jm401895u
 32. Robert Sałat, Kinga Sałat. Modeling analgesic drug interactions using support vector regression: A new approach to isobolographic analysis. J. Pharmacol. Toxicol. Methods 2014 : Sep 28. pii: S1056-8719(14)00264-0. doi: 10.1016/j.vascn.2014.09.006. [Epub ahead of print
 33. Impact Factor ISI: 2.150 Punktacja MNiSW: 25.000
 34. DOI: 10.1016/j.vascn.2014.09.006
 35. Małgorzata Zygmunt, Paweł Żmudzki, Grażyna Chłoń-Rzepa, Jacek Sapa, Maciej Pawłowski. Synthesis and Analgesic Activity of 3,7-dimethylpurine-2,6-dion-1-yl Derivatives of Acetic and Butanoic Acid. Lett. Drug Des. Discov. 2014 : Vol. 11, nr 10, s. 1204-1213
 36. Impact Factor ISI: 0.961 Punktacja MNiSW: 15.000
 37. Marzena Baran, Elżbieta Kępczyńska, Marek Żylewski, Agata Siwek, Marek Bednarski, Marek Tadeusz Cegła. Studies on novel pyridine and 2-pyridone derivatives of N-arylpiperazine as Α-adrenoceptor ligands. Med. Chem. 2014 : Vol. 10, nr 2
 38. Impact Factor ISI: 1.387 Punktacja MNiSW: 15.000
 39. DOI: 10.2174/0929867320999131122114922
 40. Adrian Podkowa, Anna Grzywa, Anna Lechocka, Agata Szlonzak, Paula Kowalczyk, Katarzyna Kulig, Barbara Filipek, Kinga Sałat. Właściwości farmakologiczne nowych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABA u myszy. Pharmacological activity of novel GABA re-uptake inhibitors in mice. Med. Int. Rev. 2014 : Vol. 26a, nr 102, s. 32-40
 41. http://umeaopoka.republika.pl
 42. Agata Kozioł, Agnieszka Stryjewska, Tadeusz Librowski, Kinga Sałat, Magdalena Gaweł, Andrzej Moniczewski, Stanisław Lochyński. An Overview of the Pharmacological Properties and Potential Applications of Natural Monoterpenes. Mini Rev. Med. Chem. 2014 : Vol. 14, nr 13, 13 s
 43. Impact Factor ISI: 3.186 Punktacja MNiSW: 30.000
 44. Magdalena Jastrzębska-Więsek, Agata Siwek, Anna Partyka, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Anna Wasik, Marcin Kołaczkowski, Anna Wesołowska. Pharmacological evaluation of the anxiolytic-like effects of EMD 386088, a partial 5-HT6 receptor agonist, in the rat elevated plus-maze and Vogel conflict tests. Neuropharmacology 2014 : Vol. 85, s. 253-262
 45. Impact Factor ISI: 4.819 Punktacja MNiSW: 40.000
 46. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2014.05.036
 47. Kinga Sałat, Agnieszka Cios, Elżbieta Wyska, Robert Sałat, Szczepan Mogilski, Barbara Filipek, Krzysztof Więckowski, Barbara Malawska. Antiallodynic and antihyperalgesic activity of 3-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-dihydrofuran-2-one compared to pregabalin in chemotherapy-induced neuropathic pain in mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 2014 : Vol. 122, s. 173-181
 48. Impact Factor ISI: 2.820 Punktacja MNiSW: 25.000
 49. DOI: 10.1016/j.pbb.2014.03.025
 50. Małgorzata Zygmunt, Jacek Sapa, Grażyna Chłoń-Rzepa, Agnieszka Zagórska, Agata Siwek, Maciej Pawłowski, Gabriel Nowak. 7-3-Chlorophenypiperazinylalkyl derivatives of 8-alkoxy-purine-2,6-dione as a serotonin receptor ligands with potential antidepressant activity. Pharmacol. Rep. 2014 : Vol. 66, nr 3, s. 505-510
 51. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 52. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 53. DOI: 10.1016/j.pharep.2013.12.014
 54. Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Marek Bednarski, Leszek Nowiński, Małgorzata Zygmunt, Anna Bilska-Wilkosz, Malgorzata Iciek, Monika Otto, Iwona Żytka, Jacek Sapa, Lidia Włodek, Barbara Filipek. Alpha lipoic acid protects the heart against myocardial post ischemia-reperfusion arrhythmias via KATP channel activation in isolated rat hearts. Pharmacol. Rep. 2014 : Vol. 66, nr 3, s. 499-504       Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 55. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 56. DOI: 10.1016/j.pharep.2013.11.001
 57. Małgorzata Zygmunt, Grażyna Chłoń-Rzepa, Jacek Sapa.
 58. Analgesic and anti-inflammatory activity of 7-substituted purine-2,6-diones.
 59. Pharmacol. Rep. 2014 : Vol. 66, nr 6, s. 996-1002
 60. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 61. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 62. DOI: 10.1016/j.pharep.2014.06.015
 63. Katarzyna Młyniec, Claire Linzi Davies, Irene Gomez de Aguero Sanchez, Karolina Pytka, Bogusława Budziszewska, Gabriel Nowak. Essential elements in depression and anxiety. Part I. Pharmacol. Rep. 2014 : Vol. 66, nr 4, s. 534-544
 64. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 65. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 66. DOI: 10.1016/j.pharep.2014.03.001
 67. Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt, Katarzyna Kulig, Barbara Malawska, Magdalena Dudek, Barbara Filipek, Marek Bednarski, Aleksandra Kusak, Gabriel Nowak. Evaluation of anticonvulsant activity of novel pyrrolidin-2-one derivatives. Pharmacol. Rep. 2014 : Vol. 66, nr 4, s. 708-711
 68. Impact Factor ISI: 2.165 Punktacja MNiSW: 25.000
 69. http://www.elsevier.pl/czasopismo/pharmacological-reports/
 70. DOI: 10.1016/j.pharep.2014.02.014
 71. Kinga Sałat, Monika Głuch-Lutwin, Barbara Nawieśniak, Katarzyna Gawlik, Dorota Pawlica-Gosiewska, Jadwiga Witalis, Grzegorz Kazek, Barbara Filipek, Tadeusz Librowski, Krzysztof Więckowski, Bogdan Solnica. Influence of analgesic active 3-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-dihydrofuran-2-one on the antioxidant status, glucose utilization and lipid accumulation in some in vitro and ex vivo assays. Toxicol. Mech. Methods 2014 : Vol. 24, nr 3, s. 204-211
 72. Impact Factor ISI: 1.548 Punktacja MNiSW: 15.000
 73. DOI: 10.3109/15376516.2013.879973
 74. Kubacka M, Mogilski S, Bednarski M, Raźny K, Sapa J, Waszkielewicz AM, Marona H, Filipek B.
 75. The Nitric Oxide/Soluble Cyclic Guanylase/Cyclic Guanosine Monophosphate Pathway Is Involved in the Cardiovascular Effects of a Novel α1- and β-Adrenoceptor Antagonist. Pharmacology. 2014 : Dec 17;94(5-6):287-295.
 76. http://www.karger.com/Article/Abstract/369628 13

2010-2013

 1. Paula Kowalczyk, Kinga Sałat, Georg C. Hofner, Natalia Guzior, Barbara Filipek, Klaus T. Wanner, Katarzyna Kulig. 2-Substituted 4-hydroxybutanamides as potential inhibitors of γ-aminobutyric acid transporters mGAT1-mGAT4: Synthesis and biological evaluation. Bioorg. Med. Chem. 2013 : Vol. 21, nr 17, s. 5154-5167

 2. Natalia Szkaradek, Anna Rapacz, Karolina Pytka, Barbara Filipek, Agata Siwek, Marek Cegła, Henryk Marona. Synthesis and preliminary evaluation of pharmacological properties of some piperazine derivatives of xanthone. Bioorg. Med. Chem. 2013 : Vol. 21, nr 2, s. 514-522

 3. Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Barbara Filipek, Henryk Marona.
  Antiarrhythmic properties of some 1,4-disubstituted piperazine derivatives with Α1-adrenoceptor affinities. Eur. J. Pharmacol. 2013 : Vol. 720, nr 1-3, s. 237-246

 4. Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Barbara Filipek, Henryk Marona.
  The hypotensive activity and alpha1-adrenoceptor antagonistic properties of some aroxyalkyl derivatives of 2-methoxyphenylpiperazine. Eur. J. Pharmacol. 2013 : Vol. 698, nr 1-3, s. 335-344

 5. Kinga Sałat, Katarzyna Gawlik, Jadwiga Witalis, Dorota Pawlica-Gosiewska, Barbara Filipek, Bogdan Solnica, Krzysztof Więckowski, Barbara Malawska. Evaluation of antinociceptive and antioxidant properties of 3-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-dihydrofuran-2-one in mice. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. 2013 : Vol. 386, nr 6, s. 493-505

 6. Kinga Sałat, Katarzyna Kulig, Justyna Gajda, Krzysztof Więckowski, Barbara Filipek, Barbara Malawska.
  Evaluation of anxiolytic-like, anticonvulsant, antidepressant-like and antinociceptive properties of new 2-substituted 4-hydroxybutanamides with affinity for GABA transporters in mice.
  Pharmacol. Biochem. Behav. 2013 : Vol. 110, s. 145-153

 7. Magdalena Dudek, Anna Bilska-Wilkosz, Joanna Knutelska, Szczepan Mogilski, Marek Bednarski, Małgorzata Zygmunt, Małgorzata Iciek, Jacek Sapa, Dominik Bugajski, Barbara Filipek, Lidia Włodek.
  Are anti-inflammatory properties of lipoic acid associated with the formation of hydrogen sulfide?
  Pharmacol. Rep. 2013 : Vol. 65, nr 4, s. 1018-1024

 8. Małgorzata Zygmunt, Magdalena Dudek, Anna Bilska-Wilkosz, Marek Bednarski, Szczepan Mogilski, Joanna Knutelska, Jacek Sapa. Anti-inflammatory activity of lipoic acid in mice peritonitis model.
  Acta Pol. Pharm. 2013 : Vol. 70, nr 5, s. 899-904

 9. Katarzyna Raźny, Jacek Sapa. Leczenie zaburzeń śródbłonka szansą dla układu sercowo-naczyniowego.
  Czas. Aptek. 2013 : Vol. 20, nr 3, s. 38-45

 10. Katarzyna Raźny, Aleksandra Rak, Jacek Sapa. Modulatory transmisji sygnału w komórce jako skuteczne leki w terapii chorób nowotworowych. Czas. Aptek. 2013 : Vol. 20, nr 6-7, s. 43-52

 11. Aleksandra Rak, Katarzyna Raźny, Jacek Sapa. Przeciwciała monoklonalne stosowane w terapii chorób nowotworowych. Czas. Aptek. 2013 : Vol. 20, nr 8-9, s. 45-57

 12. Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt, Łukasz Krawczyk, Marek Bednarski, Joanna Knutelska, Magdalena Dudek, Leszek Nowiński, Grażyna Chłoń-Rzepa, Maciej Pawłowski. Antiarrhythmic and hypotensive activity of new analogues of theophylline. Med. Int. Rev. 2013 : Vol. 25a, nr 100, s. 129-136

 13. Klaudia Lustyk, Jacek Sapa. What is "inflammatory bowel disease" & How can it be treated?
  Med. Int. Rev. 2013 : Vol. 25a, nr 100, s. 107-112

 14. Martyna Pisańczuk, Jacek Sapa. Selective serotonin reuptake inhibitors - medications not only for depression. Med. Int. Rev. 2013 : Vol. 25a, nr 100, s. 113-119

 15. Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Marek Bednarski, Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt, Gabriel Nowak, Krzysztof Fitzner. Tissue distribution of gold nanoparticles after single intravenous administration in mice. Pharmacol. Rep. 2013 : Vol. 65, nr 4, s. 1033-1038

 16. Brunon Kwiecień, Magdalena Dudek, Anna Bilska-Wilkosz, Joanna Knutelska, Marek Bednarski, Inga Kwiecień, Małgorzata Zygmunt, Małgorzata Iciek, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Jacek Sapa, Lidia Włodek. In vivo anti-inflammatory activity of lipoic acid derivatives in mice. Postępy Hig. Med. Dośw. (Online) 2013 : T. 67, s. 331-338

 17. Maciej Tęsiorowski, Tomasz Potaczek, Barbara Jasiewicz, Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt.
  Metyloprednizolon - ostre urazy rdzenia kręgowego, korzyści czy zagrożenia ? Methylprednisolone- acute spinal cord injury, benefits or risks ? Postępy Hig. Med. Dośw. (Online) 2013 : T. 67, s. 601-609

 18. Anna Bilska-Wilkosz, Magdalena Dudek, Magdalena Górny, Leszek Nowiński, Marek Bednarski, Małgorzata Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Maria Sokołowska-Jeżewicz, Barbara Filipek, Lidia Włodek.
  The effects of nitroglycerin on aldehyde dehydrogenase activity in vivo and in vitro. Implications for nitrate tolerance. W: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism.
  ed. by Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher School in Cracow, Kraków, Wydawnictwo Abaton, 2013, s. 34-38

 19. Katarzyna Basista-Sołtys, Barbara Filipek. Alergia na pyłek pszczeli wśród pszczelarzy i ich rodzin. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe 2013, nr 1, s. 21

 20. Kinga Sałat, Adrian Podkowa, Katarzyna Zwolak, Magdalena Działo, Barbara Filipek, Krzysztof Więckowski, Andrzej Moniczewski, Tadeusz Librowski. Ból neuropatyczny - perspektywy leczenia farmakologicznego.
  W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych: pod red. Henryka Lacha. Kraków, Wydawnictwo Abaton, 2013, s. 103-116

 21. Jadwiga Handzlik, Marek Bajda, Małgorzata Zygmunt, Dorota Maciąg, Małgorzata Dybała, Marek Bednarski, Barbara Filipek, Barbara Malawska, Katarzyna Kieć-Kononowicz : Antiarrhythmic properties of phenylpiperazine derivatives of phenytoin with α-adrenoceptor affinities. Bioorg. Med. Chem. 2012 : Vol. 20, nr 7, s. 2290-2303

 22. Krzysztof Więckowski, Kinga Sałat, Justyna Bytnar, Marek Bajda, Barbara Filipek, James P. Stables, Barbara Malawska: Search for anticonvulsant and analgesic active derivatives of dihydrofuran-2(3H)-one. Bioorg. Med. Chem. 2012 : Vol. 20, nr 21, s. 6533-6544

 23. Jadwiga Handzlik, Ewa Szymańska, Renata Wójcik, Anan Dela, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Janina Karolak-Wojciechowska, Andrzej Fruziński, Agata Siwek, Barbara Filipek, Katarzyna Kieć-Kononowicz: Synthesis and SAR-study for novel arylpiperazine derivatives of 5-arylidenehydantoin with Α1-adrenoceptor antagonistic properties. Bioorg. Med. Chem. 2012 : Vol. 20, nr 14, s. 4245-4257

 24. Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Barbara Filipek, Henryk Marona: The hypotensive activity and alpha1-adrenoceptor antagonistic properties of some aroxyalkyl derivatives of 2-methoxyphenylpiperazine.Eur. J. Pharmacol. 2012 : Oct 29. pii: S0014-2999(12)00893-X. doi: 10.1016/j.ejphar.2012.10.025.

 25. Kinga Salat, Andrzej Moniczewski, Robert Salat, Monika Janaszek, Barbara Filipek, Barbara Malawska, Krzysztof Więckowski: Analgesic, anticonvulsant and antioxidant activities of 3-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1yl]-dihydrofuran-2-one dihydrochloride in mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 2012 : Vol. 101, nr 1, s. 138-147

 26. Kinga Sałat, Katarzyna Kulig, Robert Sałat, Barbara Filipek, Barbara Malawska: Analgesic and anticonvulsant activity of new derivatives of 2-substituted 4-hydroxybutanamides in mice; Pharmacol. Rep. 2012 : Vol. 64, nr 1, s. 102-112

 27. Kinga Sałat, Anna Więckowska, Krzysztof Więckowski, Georg C. Hofner, Jacek Kamiński, Klaus T. Wanner, Barbara Malawska, Barbara Filipek, Katarzyna Kulig: Synthesis and pharmacological properties of new GABA uptake inhibitors; Pharmacol. Rep. 2012 : Vol. 64, nr 4, s. 817-833

 28. Kinga Salat, Tadeusz Librowski, Andrzej Moniczewski, Krystyna Stanisz-Wallis, Krzysztof Wieckowski, Barbara Malawska: Analgesic, antioedematous and antioxidant activity of γ-butyrolactone derivatives in rodents. Behav. Pharmacol. 2012 , Vol. 23, nr 4, s. 407-416

 29. Sałat R, Sałat K. New approach to predicting proconvulsant activity with the use of Support Vector Regression. Computers in Biology and Medicine, 2012, vol. 42, 575-581

 30. Sałat K, Moniczewski A, Librowski T. Nitrogen, oxygen or sulfur containing heterocyclic compounds as analgesic drugs used as modulators of the nitroxidative stress. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry (artykuł zaakceptowany do druku)

 31. Sałat K, Librowski T, Gdula-Argasińska J, Tyszka-Czochara M, Jastrzębska-Więsek M, Moniczewski A, Rapacz A, Pytka K, Filipek B, Więckowski K, Malawska B. Influence of gamma-butyrolactone derivatives with analgesic properties on the prostaglandin E2 level and gastric mucosa in rodents. Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia, 2012, (artykuł zaakceptowany do druku)

 32. Małgorzata B. Iciek, Danuta Kowalczyk-Pachel, Inga Kwiecień, Magdalena B. Dudek: Effects of different garlic-derived allyl sulfides on peroxidative processes and anaerobic sulfur metabolism in mouse liver. Phytother. Res., 2012 : Vol. 26, nr 3, s. 425-431

 33. Librowski T, Pytka K, Sałat K, Rapacz A, Moniczewski A, Gdula-Argasińska J, Tyszka-Czochara M.: Antihistaminic activity of lidocaine derivatives in the isolated guinea pig ileum. Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia, 2012, 54 ( artykuł zaakceptowany do druku)

 34. Gołembiowska K, Dziubina A.: A Effect of adenosine A(2A) receptor antagonists and L-DOPA on hydroxyl radical, glutamate and dopamine in the striatum of 6-OHDA-treated rats., Neurotox Res. 2012 Feb;21(2):222-30

 35. Smiałowska M, Gołembiowska K, Kajta M, Zięba B, Dziubina A, Domin H.: Selective mGluR1 Antagonist EMQMCM Inhibits the Kainate-Induced Excitotoxicity in Primary Neuronal Cultures and in the Rat Hippocampus., Neurotox Res. 2012 May;21(4):379-92.

 36. Gołembiowska K, Dziubina A.: The effect of adenosine A(2A) receptor antagonists on hydroxyl radical, dopamine, and glutamate in the striatum of rats with altered function of VMAT2., Neurotox Res. 2012 Aug; 22(2):150-7.

Publikacje monograficzne za lata 2012-2014

 1. Pytka K., Rapacz A., Filipek B.: Iwabradyna - mowe miejsce w terapii chorób sercowo-naczyniowych. Czasopismo Aptekarskie, 2014, 21(4), 25 - 34

 2. Pytka K., Dudek M., Otto M., Filipek B.: Schizofrenia i leki przeciwpsychotyczne a problem otyłości. Czasopismo Aptekarskie 2014, 21(1)

 3. Klaudia Lustyk, Aleksandra Rak, Jacek Sapa. Dysfunkcje seksualne - możliwości farmakoterapii. The sexual dysfunction - abillities of pharmacotherapy. Czas. Aptekarskie 2014 : Vol. 21, nr 11, s. 28-32

 4. Anna Rapacz, Karolina Pytka, Barbara Filipek. Inhibitory kotransportera glukozowo-sodowego 2 w leczeniu cukrzycy typu 2. Sodium-glucose cotransporters 2 inhibitors in the treatment of type 2 diabetes. Czas. Aptek. 2014 : Vol. 21, nr 6-7, s. 22-30

 5. Katarzyna Raźny, Aleksandra Rak, Jacek Sapa. Nasze komórki w ciągłym stresie... oksydacyjnym. Our cells under chronic stress... Oxidative stress. Czas. Aptek. 2014 : Vol. 21, nr 1, s. 31-37

 6. Karolina Pytka, Anna Rapacz, Barbara Filipek. Nawilżanie - podstawa pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry. Czas. Aptek. 2014 : Vol. 21, nr 8-9, s. 31-43

 7. Aleksandra Rak, Katarzyna Raźny, Klaudia Lustyk, Jacek Sapa. Nowe leki w terapii cukrzycy. New hypoglycemic drugs. Czas. Aptek. 2014 : Vol. 21, nr 12, s. 47-56

 8. Barbara Filipek. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako podstawowy warunek skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Czas. Aptek. 2013 : Vol. 20, nr 4, s. 25-36

 9. Barbara Filipek. Polekowe uszkodzenia narządu wzroku. Czas. Aptek. 2013 : Vol. 20, nr 10, s. 20-29

 10. Jadwiga Witalis, Kinga Sałat, Barbara Filipek. Etiologia i farmakoterapia boreliozy (choroby z Lyme). Etiology and pharmacotherapy of borreliosis (Lyme disease). Czas. Aptek. 2013 : Vol. 20, nr 12, s. 42-56

 11. Jadwiga Witalis, Barbara Filipek. Pierwotna i wtórna profilaktyka raka szyjki macicy. Czas. Aptek. 2013 : Vol. 20, nr 6-7, s. 25-32

 12. Jadwiga Witalis, Barbara Filipek. Profilaktyka raka szyjki macicy. Czas. Aptek. 2013: Vol. 20, supl., s. 173-180

 13. Karolina Pytka, Małgorzata Zygmunt, Barbara Filipek. Farmakoterapia choroby Parkinsona: postęp czy regres? Pharmacotherapy of Parkinson's disease: Progress or regress?Postępy Hig. Med. Dośw. (Online)2013 : T. 67, s. 700-708

 14. Katarzyna Basista-Sołtys, Barbara Filipek. Potencjał alergogenny propolisu - przegląd danych literaturowych. Allergic potential of propolis - a literature review. Alerg. Astma Immunol. 2013 : T. 18, nr 1, s. 32-38

 15. Anna Rapacz, Karolina Pytka, Barbara Filipek: Postępy w farmakoterapii migotania przedsionków. Progress in pharmacotherapy of atrial fibrillation. Czas. Aptek.2012 : Vol. 19, nr 6-7, s. 46-54

 16. Karolina Pytka, Anna Rapacz, Barbara Filipek: Postępy w leczeniu nadciśnienia płucnego. Advances in the treatment of pulmonary hypertension. Czas. Aptek. 2012 : Vol. 19, nr 3, s. 47-55

 17. Jadwiga Witalis, Barbara Filipek: Leczenie inwazyjnych i powierzchniowych zakażeń grzybiczych. Therapy of invasive and superficial fungal infections. Farm. Szpit. Pol. Świecie 2012, nr 1, s. 5-14

 18. Jadwiga Witalis, Barbara Filipek: Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW-C). Pharmacotherapy of hepatitis C virus infection. Farm. Szpit. Pol. Świecie 2012, nr 2-3, s. 30-39

 19. Anna Rapacz, Karolina Pytka, Kinga Sałat, Tadeusz Librowski, Andrzej Moniczewski: Inhibitory trombiny i czynnika Xa jako nowe możliwości prewencji udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha, Kraków Wydawnictwo Abaton, 2012 s. 106-109

 20. Karolina Pytka, Anna Rapacz, Kinga Sałat, Tadeusz Librowski, Andrzej Moniczewski, Agata Siwek. Nowe metody farmakoterapii schizofrenii. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha, Kraków Wydawnictwo Abaton, 2012, s. 99-105

 21. Andrzej Moniczewski, Anita Rutkowska, Kinga Salat, Tadeusz Librowski, Małgorzata Tyszka-Czochara, Joanna Gdula-Argasińska. Ocena właściwości oksydacyjnych związków psychoaktywnych. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha, Kraków , Wydawnictwo Abaton, 2012, s. 88-90

 22. Małgorzata Tyszka-Czochara, Joanna Gdula-Argasińska, Agata Pietrzycka, Tadeusz Librowski, Andrzej Moniczewski, Kinga Sałat. Wpływ kwasu kawowego na funkcję czerwonych krwinek u szczurów. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, pod red. Henryka Lacha, Kraków , Wydawnictwo Abaton, 2012, s. 145-151

 23. Magdalena Gaweł, Anna Lipkowska, Tadeusz Librowski, Małgorzata Tyszka-Czochara, Joanna Gdula-Argasińska, Andrzej Moniczewski, Kinga Sałat: Cynk i ketoprofen ocena właściowości przeciwzapalnych i wpływ na błonę śluzową żołądka szczura. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha. Wydawnictwo Abaton, 2012, s. 69-78

 24. Gdula-Argasińska J, Tyszka-Czochara M, Librowski T, Gaweł M, Moniczewski A, Sałat K: Profil kwasów tłuszczowych w wątrobie szczurów po przewlekłym podawaniu cynku. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. Ed. Henryk Lach, Abaton, 2012, 79-87

 25. Andrzej Moniczewski, Natalia Sokołowska, Kinga Salat, Tadeusz Librowski, Małgorzata Tyszka-Czochara, Joanna Gdula-Argasińska: Antyoksydacyjne właściwości wybranych ekstraktów roślinnych używanych w kosmetologii. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha, Kraków, Wydawnictwo Abaton, 2012 s. 91-98

 26. Kinga Sałat, Katarzyna Kulig, Barbara Filipek, Barbara Malawska, Tadeusz Librowski, Anna Rapacz, Karolina Pytka: Hamowanie wychwytu zwrotnego GABA a aktywność biologiczna nowych pochodnych kwasu 4-hydroksybutanowego. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha Kraków, Wydawnictwo Abaton, 2012,127-134

 27. Kinga Sałat, Adrian Podkowa, Tadeusz Librowski, Anna Rapacz, Karolina Pytka, Barbara Filipek, Andrzej Moniczewski: Nowe analogi GABA jako potencjalne leki stosowane w terapii bólu neuropatycznego. W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha; Kraków, Wydawnictwo Abaton, 2012 , 117-126

 28. Kinga Sałat, Katarzyna Kulig, Barbara Filipek, Barbara Malawska, Tadeusz Librowski, Andrzej Moniczewski: Poszukiwanie leków przeciwbólowych w grupie nieselektywnych inhibitorów transporterów dla kwasu gamma-aminomasłowego GAT1-GAT4 W: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych pod red. Henryka Lacha; Kraków Wydawnictwo Abaton, 2012, 135-144

 29. Katarzyna Basista, Barbara Filipek, Krystian Sodzawiczny: Bee pollen allergy in Polish beekeepers and their families; Postępy Dermatol. Alergol. 2012 : T. 29, z. 5, s. 343-347

 30. Maciej Tęsiorowski, Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt: Bisfosfoniany - skuteczne leczenie osteoporozy oraz bólu kostnego. Bisphosponates - effective treatment of osteoporosis and bone pain. Czas. Aptek., 2012 : Vol. 19, nr 1, s. 36-43

 Patenty za lata 2010-2014

 1. Marona H., Filipek B., Kubacka M., Nowak G. : Patent nr 385662 (A1), A61K31/495, A61P25/00, A61P9/06 na wynalazek pt.: Pochodne 1-(aroksyalkilo)-4-(2-metoksyfenylo) piperazyny i ich zastosowania. Warszawa dn. 18. 01. 2010 Biuletyn UP nr 2 (941) 2010

 2. Groszek G., Filipek B., Bednarski M.: Patent nr 212030 B1, C07D 209/08, C07D 209/43 na wynalazek pt.: Nowy związek, pochodna alkoholoaminy i jej optycznie czynne enancjomery. Warszawa dn. 31. 07. 2012 WUP 07/12

 3. Malinka W., Redzicka A., Jastrzębska-Więsek M., Filipek B., Gąsiorowski K. Patent nr 211984 B1, C07D 487/14, A61P 25/04, A61P 29/00 na wynalazek pt.: Nowa pochodna pirolopirydazyny. Warszawa dn. 31. 07. 2012 WUP 07/12

 4. Malinka W., Redzicka A., Jastrzębska-Więsek M., Filipek B., Gąsiorowski K. Patent nr 211986 B1, C07D 487/04, A61P 29/00, A61P 25/04 na wynalazek pt.: Nowa pochodna pirolopirydazyny. Warszawa dn. 31. 07. 2012 WUP 07/12

 5. Malinka W., Redzicka A., Jastrzębska-Więsek M., Filipek B. Patent nr 211987 B1, C07D 487/04, A61P 29/00 na wynalazek pt.: Nowa pochodna pirolopirydazyny. Warszawa dn. 31. 07. 2012 WUP 07/12

 6. Malinka W., Redzicka A., Jastrzębska-Więsek M., Filipek B. Patent nr 212011 B1, C07D 487/04, A61P 29/00, A61P 25/04 na wynalazek pt.: Nowa pochodna pirolopirydazyny. Warszawa dn. 31. 07. 2012 WUP 07/12

 7. Handzlik J., Kieć-Kononowicz K. Filipek B. Patent nr 213871 B1, C07D 403/06, C07D 233/72, A61K 31/4166, A61P 25/24 na wynalazek pt. Pochodne 5,5-difenylohydantoiny oraz sposób ich otrzymywania i zastosowanie. Warszawa dn. 31. 05. 2013 WUP 05/13

 8. Marona H., Filipek B.M., Kubacka M., Nowak G. Patent nr PL 215845 A61K 31/495 A61P 9/06 A61P 9/12 A61P 25/00 C07D 295/088 C07D 295/096 na wynalazek pt.: Pochodne 1-(aroksyalkilo)-4-(2-Metoksyfenylo)piperazyny i ich zastosowania. Warszawa 28.02.2014 WUP 02/14

Redakcja książki

 

 1. Barbara Filipek. Doradzanie w zakresie stosowania leków OTC w wybranych jednostkach chorobowych. W: Farmacja praktyczna. Redakcja naukowa Renata Jachowicz. Wydanie 2 [uaktualnione]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2016.  s. 315-373

 2. Barbara Filipek. Działania niepożądane leków - powikłania polekowe. W: Farmacja praktyczna. Redakcja naukowa Renata Jachowicz. Wydanie 2 [uaktualnione]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2016  s. 497-519

 3. Barbara Filipek. Interakcje leków. W: Farmacja praktyczna. Redakcja naukowa Renata Jachowicz. Wydanie 2 [uaktualnione]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2016.  s. 521

 4. Barbara Filipek. Działania niepożądane i interakcje leków do oczu. W: Kliniczna farmakologia okulistyczna. Redakcja Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wydanie 2 [uaktualnione]. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016,  s. 95-108.

 5. Barbara Filipek, Marek Prost. Leki stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych oczu. W: Kliniczna farmakologia okulistyczna. Redakcja Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wydanie 2 [uaktualnione]. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016. s. 153-195.

 6. Barbara Filipek. Toksykologia leków do oczu. W: Kliniczna farmakologia okulistyczna. Redakcja Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wydanie 2 [uaktualnione].Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016.  s. 109-114

 7. Barbara Filipek. Farmakologia. Poradnik farmaceuty. Zbiór pytań testowych z komentarzem dla magistrów farmacji. FARMAPRESS, Warszawa, 2013, s. 5 - 126

 8. Barbara Filipek. Działania niepożądane i interakcje leków do oczu. W: Kliniczna farmakologia okulistyczna red. Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wrocław, Elsevier Urban & Partner, cop. 2013, s. 86-98

 9. Barbara Filipek, Marek E. Prost. Leki stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych oczu. W: Kliniczna farmakologia okulistyczna. Red. Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wrocław, Elsevier Urban & Partner, cop. 2013, s. 125-159

 10. Barbara Filipek. Toksykologia leków do oczu. W: Kliniczna farmakologia okulistyczna. Red. Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wrocław, Elsevier Urban & Partner, cop. 2013, s. 99-104

 11. Mogilski Szczepan: Podstawy patofizjologii bólu; Działania niepożądane leków przeciwbólowych - profilaktyka i leczenie; Racjonalna polifarmakoterapia bólu; Leki przeciwbólowe u pacjenta wymagającego szczególnej uwagi; W: „Terapia bólu w chorobach układu ruchu" pod red. Roberta Gasika, Medicine Today Poland Sp. z o.o., Warszawa, 2013, rozdz. 2,12,13,14

 12. Barbara Filipek, Małgorzata Zygmunt.Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby. W: Problemy diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego. Praca zbiorowa / Red. Krzysztof Fyderek, Barbara Filipek. Kraków, Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2010, s. 19-26

 13. Barbara Filipek, Małgorzata Zygmunt. Leki przeciwwymiotne. W: Problemy diagnostyki i terapii chorób przewodu pokarmowego. Praca zbiorowa / Red. Krzysztof Fyderek, Barbara Filipek. Kraków, Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2010, s. 27-31.

 14. Barbara Filipek. Otyłość i nadwaga jako problem zdrowotny. W: Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości (wybrane zagadnienia). Pod red. nauk. Barbary Filipek. Warszawa, Wydawnictwo Farmapress, cop. 2010, s. 29-43

 15. Barbara Filipek, Gabriel Nowak, Jacek Sapa, Włodzimierz Opoka, Marek Bednarski, Małgorzata Zygmunt. Elementy farmakologii ogólnej i wybrane zagadnienia z zakresu farmakoterapii bólu. Kraków, Wydawnictwo Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2009, 64 s

 16. Barbara Filipek. Leki stosowane w chorobach naczyń. W: Chirurgia tętnic i żył obwodowych. 1. Wyd. 2 / red. nauk. Wojciech Noszczyk.- Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007, s. 340-364

 17. Barbara Filipek. Doradzanie w zakresie stosowania leków OTC w wybranych jednostkach chorobowych. W: Farmacja praktyczna / red. nauk. Renata Jachowicz. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s. 239-293

 18. Barbara Filipek. Działania niepożądane leków - powikłania polekowe. W: Farmacja praktyczna / red. nauk. Renata Jachowicz. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s. 403-422

 19. Barbara Filipek. Interakcje leków. W: Farmacja praktyczna / red. nauk. Renata Jachowicz. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s. 423-438