Publikacje

2016

w opracowaniu

 

2015

 1. Kubowicz P, Marona H, Pękala E. Synthesis, Anticonvulsant Activity and Metabolism of 4-chlor-3-methylphenoxyethylamine Derivatives of Trans-2-aminocyclohexan-1-ol. Chirality. 2015 Feb;27(2):163-9.

 2. Sarna M, Wójcik KA, Hermanowicz P, Wnuk D, Burda K, Sanak M, Czyż J, Michalik M. Undifferentiated bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients display higher elastic modulus than their non-asthmatic counterparts. PLoS One. 2015 Feb 13;10(2):e0116840.

 3. Chłoń-Rzepa G, Zagórska A, Bucki A, Kołaczkowski M, Pawłowski M, Satała G, Bojarski AJ, Partyka A, Wesołowska A, Pękala E, Słoczyńska K. New Arylpiperazinylalkyl Derivatives of 8-Alkoxy-purine-2,6-dione and Dihydro[1,3]oxazolo[2,3-f]purinedione Targeting the Serotonin 5-HT1A/5-HT2A/5-HT7 and Dopamine D2 Receptors. Arch. Pharm. (Weinh.) 2015: Vol. 348, nr 4, 242-253l.

 4. Obniska J, Rapacz A, Rybka S, Powroźnik B, Pękala E, Filipek B, Żmudzki P, Kamiński K. Design, synthesis and biological activity of new amides derived from 3-methyl-3-phenyl-2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl-acetic acid. Eur. J. Med. Chem. 2015: Vol. 102, s. 14-25.

 5. Marć AM, Pękala E. Charakterystyka i zastosowania kliniczne najnowszych proleków. Farm. Pol. 2015: T. 71, nr 7, s. 461-468.

 6. Piska K, Pękala E. Enzymy i reakcje pierwszej fazy biotransformacji leków spoza układu cytochromu P-450. Farm. Pol. 2015: T. 71, nr 8, s. 529-534.

 7. Słoczyńska K, Gunia-Krzyżak A, Żelaszczyk D, Waszkielewicz AM, Marona H. Skin metabolism established with the use of MetaSite for selected retinoids employed in topical and systemic treatment of various skin disorders and found in cosmeceuticals. Acta Biochim. Pol. 2015: Vol. 62, nr 2, s. 201-206.

 8. Waszkielewicz AM, Cegła M, Żesławska E, Nitek W, Słoczyńska K, Marona H. N-[(2,6-Dimethylphenoxy)alkyl]aminoalkanols-their physicochemical and anticonvulsant properties. Bioorg. Med. Chem. 2015: Vol. 23, nr 15, s. 4197-4217.

 9. Słoczyńska K, Kózka M, Marona H. Rheological properties of young and aged erythrocytes in chronic venous disease patients with varicose veins. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2015: Vol. 60, nr 2, s. 171-178.

 10. Koczurkiewicz P, Czyż J, Podolak I, Wójcik K, Galanty A, Janeczko Z, Michalik M. Multidirectional effects of triterpene saponins on cancer cells - mini-review of in vitro studies. Acta Biochim. Pol. 62 (3) 383-393.

 11. Powroźnik B, Słoczyńska K, Canale V, Grychowska K, Zajdel P, Pękala E. Preliminary mutagenicity and genotoxicity evaluation of selected arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)alkylamines with potential psychotropic properties. J Appl Genet 2015 Oct 6.

 12. Wytrwal M, Koczurkiewicz P, Zrubek K, Niemiec W, Michalik M, Kozik B, Szneler E, Bernasik A, Madeja Z, Nowakowska M, Kepczynska M (2015) Growth and motility of human skin fibroblasts on multilayer strong polyelectrolyte films. J Colloid Interface Sci. 461:305-316. doi: 10.1016/j.jcis.2015.09.03

 13. Wyszkowska M, Koczurkiewicz P, Wójcik K, Pekala E. Rośliny lecznicze w terapii chorób skóry. Postępy Fitoterapii, 3/2015, s. 53-62.

 

2014

 1. Walczak M, Pekala E, Waszkielewicz AM, Marona H. Simultaneous LC/ESI-MS separation method for the enantioseparation of some new anticonvulsant drugs. Chirality. 2014 Mar;26(3):144-9.

 2. Słoczyńska K, Powroźnik B, Pękala E, Waszkielewicz AM. Antimutagenic compounds and their possible mechanisms of action. J Appl Genet. 2014 May;55(2):273-85.

 3. Kamiński K, Kałaska B, Koczurkiewicz P, Michalik M, Szczubiałka K, Mogielnicki A, Buczkob W, Nowakowska M. New arginine substituted derivative of poly(allylamine hydrochloride) for heparin reversal.Med. Chem. Commun., 2014,5, 489-495.

 4. Kubowicz P, Koczurkiewicz P, Wójcik K, Pękala E, Rok M, Ślipek P. Zastosowanie ciekłego azotu w biotechnologii, farmacji i medycynie. Świat Przem. Farm. 2014, nr 1, s. 22-25.

 5. Wytrwal M, Koczurkiewicz P, Wójcik K, Michalik M, Kozik B, Zylewski M, Nowakowska M, Kepczynski M. Synthesis of strong polycations with improved biological properties. J Biomed Mater Res A. 2014 Mar;102(3):721-31.

 6. Gunia-Krzyżak A, Waszkielewicz AM, Słoczyńska K, Borczuch-Kostańska M, Cegła M, Satała G, Bojarski AJ, Marona H. Synthesis and Anticonvulsant Activity of N-(trans)- 3-phenylprop-2-en-1-yl (Cinnamyl) Derivatives of Aminoalkanols. Lett. Drug Des. Discov. 2014, Vol. 11, nr 8, s. 1040-1052

 7. Słoczyńska K, Waszkielewicz AM, Marona H. Preliminary assessment of mutagenic and anti-mutagenic potential of some aminoalkanolic derivatives of xanthone by use of the Vibrio harveyi assay. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2014 Jul 1;768:8-13.

 

2013
 

 1. Słoczyńska K, Kózka M, Pękala E, Marchewka A, Marona H. In vitro effect of pentoxifylline and lisofylline on deformability and aggregation of red blood cells from healthy subjects and patients with chronic venous disease. Acta Biochim Pol. 2013;60(1):129-35.

 2. Słoczyńska K, Kózka M, Marona H. Rheological properties of young and aged erythrocytes in chronic venous disease patients with varicose veins. Clin Hemorheol Microcirc. 2013 Apr 17.

 3. Waszkielewicz AM, Gunia A, Szkaradek N, Słoczyńska K, Krupińska S, Marona H. Ion channels as drug targets in central nervous system disorders. Curr Med Chem. 2013;20(10):1241-85.

 4. Słoczyńska K, Kózka M, Marona H. Red blood cell deformability and aggregation in chronic venous disease patients with varicose veins. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2013 Jul 24;67:690-4.

 5. Podolak I, Koczurkiewicz P, Galanty A, Michalik M. Cytotoxic triterpene saponins from the underground parts of six Lysimachia L. species. Biochemical Systematics and Ecology 47, 116-120, 2013.

 6. Handzlik J, Szymańska E, Alibert S, Chevalier J, Otrębska E, Pękala E, Pagès JM, Kieć-Kononowicz K. Search for new tools to combat Gram-negative resistant bacteria among amine derivatives of 5-arylidenehydantoin. Bioorg Med Chem. 2013 Jan 1;21(1):135-45.

 7. Kubowicz P, Żelaszczyk D, Pękala E. RNAi in clinical studies. Curr Med Chem. 2013;20(14):1801-16.

 8. Kamiński K, Obniska J, Chlebek I, Liana P, Pękala E. Synthesis and biological properties of new N-Mannich bases derived from 3-methyl-3-phenyl- and 3,3-dimethyl-succinimides. Part V. Eur J Med Chem. 2013 Aug;66:12-21.

 9. Pękala E, Liana P, Kubowicz P, Powroźnik B, Obniska J, Chlebek I, Węgrzyn A, Węgrzyn G. Evaluation of mutagenic and antimutagenic properties of new derivatives of pyrrolidine-2,5-dione with anti-epileptic activity, by use of the Vibrio harveyi mutagenicity test. Mutat Res. 2013 Dec 12;758(1-2):18-22.

 10. Podolak I, Zmudzki P, Koczurkiewicz P, Michalik M, Zajdel P, Galanty A. Minor triterpene saponins from underground parts of Lysimachia thyrsiflora: structure elucidation, LC-ESI-MS/MS quantification, and biological activity. Nat Prod Commun. 2013 Dec;8(12):1691-6.

 11. Pękala E, Kaczyńska S, Obniska J. Rola, znaczenie i zastosowanie peptydów w kosmetologii. Pol. J. Cosmetol. 2013, Vol. 16, nr 1, s. 41-48

 12. Koczurkiewicz P, Podolak I, Wójcik KA, Galanty A, Madeja Z, Michalik M, Czyż J. Lclet 4 enhances pro-apoptotic and anti-invasive effects of mitoxantrone on human prostate cancer cells - in vitro study. Acta Biochim Pol. 2013;60(3):331-8.

 13. Podolak I, Koczurkiewicz P, Michalik M, Galanty A, Zajdel P, Janeczko Z. A new cytotoxic triterpene saponin from Lysimachia nummularia L. Carbohydr Res. 2013 Jun 28;375:16-20.

 14. Koczurkiewicz P, Podolak I, Skrzeczyńska-Moncznik J, Sarna M, Wójcik KA, Ryszawy D, Galanty A, Lasota S, Madeja Z, Czyż J, Michalik M. Triterpene saponosides from Lysimachia ciliata differentially attenuate invasive potential of prostate cancer cells. Chem Biol Interact. 2013 Oct 25;206(1):6-17.

 15. Michalik M, Soczek E, Kosińska M, Rak M, Wójcik KA, Lasota S, Pierzchalska M, Czyż J, Madeja Z. Lovastatin-induced decrease of intracellular cholesterol level attenuates fibroblast-to-myofibroblast transition in bronchial fibroblasts derived from asthmatic patients. Eur J Pharmacol. 2013 Mar 15;704(1-3):23-32.

 16. Wójcik KA, Skoda M, Koczurkiewicz P, Sanak M, Czyż J, Michalik M. Apigenin inhibits TGF-β1 induced fibroblast-to-myofibroblast transition in human lung fibroblast populations. Pharmacol Rep. 2013;65(1):164-72.