Publikacje

 1. Chlopicka J., Dobrowolska-Iwanek J., Wozniakiewicz M., Zagrodzki P.: Optimization of conditions for organic acid extraction from edible plant material as applied to radish sprouts. Food Anal. Methods, 2014, 7 (6), 1323-1327.
 2. Nunes R., Rodrigues S., Pasko P., Tyszka-Czochara M., Grenha A., Saraiva de Carvalho I.: Effect of Efrica australis extract on Caco-2 cells, fibroblasts and selected pathogenic bacteria responsible for wound infection. Industrial Crops and Products, 2014, 99-104.
 3. Cwynar M., Stompór T., Bartoń H., Grodzicki T.: Endogenous lithium clearance: a diagnostic method of assessing sodium sensitivity in hypertension. Methodological and clinical implications. Kardiologia Polska, 2014, 72 (1), 1-7.
 4. Namiesnik J., Vearasilp K., Nemirovski A., Leontowicz H., Leontowicz M., Pasko P., Martinez-Ayala A.L., González-Aguilar G.A., Suhaj M., Gorinstein S.: In vitro studies on the relationship between the antioxidant activities of some berry extracts and their bining properties to serum albumin. Appl. Biochem. Biotechnol., 2014 (DOI 10.1007/s12010-013-0712-2).
 5. Białek A., Tokarz A., Zagrodzki P.: Conjugated linoleic acids in diet of female rats inhibit the breast cancer formation in their offspring. J Food Nutr. Res., 2014, 53 (1), 39-50.
 6. Krośniak M., Francik R., Kołodziejczyk K., Wojtanowska-Krośniak A., Tedeschi C., Petrone V., Gryboś R.: Investigation of the onfluence of vanadium compounds treatment in NZO mice model - preliminary study. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 2014, 71 (2), 271-278.
 7. Dobrowolska-Iwanek J., Gąstoł M., Wanat A., Krośniak M., Jancik M., Zagrodzki P.: Wine cool-climate areas in South Poland. S. Afr. J. Enol. Vitic., 2014, 35 (1), 1-9.
 8. Francik R., Krosniak M., Sanocka I., Bartoń H., Hebda T., Francik S.: Aronia melanocarpa treatment and antioxidant status in selected tissues in Wistar rats. BioMed Research International, 2014, Article ID 457085, 9 pages.
 9. Tyszka-Czochara M., Pasko P., Reczyński W., Szlósarczyk M., Bystrowska B., Opoka W.: Zinc and propolis reduces cytotoxicity and poliferation in skin fibroblast cell culture: Total polyphenol content and antioxidant capacity of propolis. Biol. Trace Elem. Res., 2014, 160 (1), 123-131.
 10. Stelmach-Mardas M., Walkowiak J., Zagrodzki P., Grygiel-Górniak B., Przysławski J.: Lipid profile and non-cholesterol sterols in obese women's serum after supplementing with plant stanol ester. Forsch Komplementmed, 2014, 21 (3), 178-183.
 11. Zagrodzki P., Gryboś R.: Zastosowanie stabilnego wariantu metody składowych głównych do identyfikacji związków wanadu o najlepszych właściwościach biologicznych (w:) Zadora G., Zuba D., Parczewski A. (red.): Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki, Kraków, 2014, 157-162.
 12. Białek A., Tokarz A., Zagrodzki P.: Zastosowanie metody analizy skupień do rozróżnienia grup zwierząt na podstawie stężeń kwasów tłuszczowych surowicy krwi, w warunkach procesu nowotworowego (w:) Zadora G., Zuba D., Parczewski A. (red.): Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki, Kraków, 2014, 261-265.
 13. Brudecki K., Zagrodzki P., Mietelski J.A., Tomankiewicz E., Golec E., Golec J., Nowak S., Szczygiel E., Marchewka A., Dutkiewicz Z.: Zastosowanie analizy korespondencji do badania zależności pomiędzy aktywnością wybranych radionuklidów w ludzkich kościach a stylem życia. (w:) Zadora G., Zuba D., Parczewski A. (red.): Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki, Kraków, 2014, 297-305.
 14. Jurowski K., Szewczyk M., Piekoszewski W., Herman M., Szewczyk B., Nowak G., Walas S., Miliszkiewicz N., Tobiasz A., Dobrowolska-Iwanek J.: A standard sample preparation and calibration procedure for imaging zinc and magnesium in rats' brain tissue by laser ablation-inductively coupled plasma-time of flight-mass spektrometry. J. Anal. At. Spectrom., 2014, 29, 1425-1431.
 15. Paśko P., Gdula-Argasińska J., Podporska-Carroll J., Quilty B., Wietecha-Posłuszny R., Tyszka-Czochara M., Zagrodzki P.: Influence of selenium supplementation on fatty acids profile and biological activity of four edible amaranth sprouts as new kind of functional food. J. Food Sci. Technol., 2914 (DOI 10.1007/s13197-014-1602-5014-1602-5).
 16. Gdula-Argasińska J., Tyszka-Czochara M., Teległów A., Dąbrowski Z., Pasko P., Librowski T., Gaweł M., Olbert M., Lipkowska A.: Fatty acids profile in phospholipids of the erythrocyte membranes in swimming rats. MIR, 2014, 1 (102), 19-23.
 17. Tyszka-Czochara M., Gdula-Argasińska J., Pasko P., Librowski T., Gaweł M., Olbert M., Lipkowska A.: Fructose affects fatty AIDS profile in liver cells in vitro and in vivo models in rats. MIR, 2014, 1 (102), 41-45.
 18. Paśko P., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Zagrodzki P.: Serotonin, melatonin, and certain indole derivatives profiles In rutabaga and koh bulbs, and roots. LWT - Food Science and Technology, 2014, 59, 740-745.
 19. Zagrodzki P., Kryczyk J.: Znaczenie selenu w leczeniu choroby Hashimoto. Postępy Hig. Med. Dośw., 2014, 68, 1129-1137.
 20. Bartoń H., Fołta M., Chłopicka J.: Kationy wapnia, magnezu, sodu, potasu w wodach domowych Krakowa i z sieci wodociągowych na terenie Polski - ocena pobrania z wodą. Brom. Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 258-263 (2014/13).
 21. Bartoń H., Fołta M., Chłopicka J., Kulawik A.: Badanie (in vitro) wpływu interakcji pomiędzy ekstraktami kawy a kwasem askorbinowym i wybranymi polifenolami na ich właściwości antyoksydacyjne. Brom. Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 264-269 (2014/14).
 22. Chłopicka J., Fołta M., Bartoń H., Sitek A.: Badanie aktywności antyoksydacyjnej oraz polifenoli w aspekcie jakościowym i ilościowym w kiełkach gryki. Brom. Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 336-341 (2014/11)..
 23. Dobrowolska-Iwanek J., Kapłan M., Borowy A., Gajdzik E., Zagrodzki P.: Wpływ prowadzenia winorośli odmiany „Rondo" na stężenie wybranych kwasów organicznych w sokach jej owoców. Część II. Brom Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 375-380 (2014/19).
 24. Kryczyk J., Wietecha-Posłuszny R., Błażewska-Gruszczyk A., Słowiaczek M., Zagrodzki P.: Selen w moczu pacjentek z chorobą Hashimoto przed rozpoczęciem i po zakończeniu suplementacji selenem. Brom Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 547-551 (2014/18) .
 25. Rodacki T., Wojtanowska-Krośniak M., Krośniak M., Kaleta J., Zagrodzki P.: Pyłek oszczeli jako źródło pierwiastków i substancji o aktywności przeciwutleniającej. Brom Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 698-702 (2014/12).
 26. Wojtanowska-Krośniak A., Rodacki T., Gajdzik E., Zagrodnik I., Król-Dyrek K., Krośniak M.: Aktywność antyoksydacyjna i zawartość biopierwiastków w różnych gatunkach i odmianach roślin jagodowych. Brom Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 790-795 (2014/17).
 27. Wołtosz A., Paśko P., Zachwieja Z.: Interakcje wybranych leków układu sercowo-naczyniowego z potasem. Brom Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 809-813 (2014/15).
 28. Gawlik G., Paśko P.: Opieka farmaceutyczna nad pacjentem ze schorzeniami wątroby - aspekty bromatologiczne. Brom Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 409-4143 (2014/16).
 29. Kapłan M., Borowy A., Dobrowolska-Iwanek J., Gajdzik E., Zagrodzki P.: Wpływ prowadzenia winorośli odmiany "Jutrzenka" na stężenie wybranych kwasów organicznych w sokach jej owoców. Część I. Brom. Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 368-374 (2014/19).
 30. Podkowa K., Bartoń H., Fołta M., Dobrowolska-Iwanek J.: Wpływ dodatku kompleksu chelatowego miedzi z glicyną na zawartość kwasów organicznych powstających w wyniku procesu fermentacji mąki żytniej. Brom. Chem. Brom Chem. Toksykol., 2014, tom XLVII, 3, 681-686 (2014/20).
 31. Francik R., Kryczyk J., Krośniak M., Berköz M., Sanocka I., Francik S.: The neuroprotective effect of Cornus mas on brain tissue of Wistar rats. Scientific World Journal, 2014, article ID 847368.
 32. Komarów W., Hawro P., Lekston A., Urbanek T., Zagrodzki P.: Endothelial dysfunction in patients with chronic venous disease - an evaluation based on the flow-mediated dilatation test. Int. Angiol., 2014, Jul 16. [Epub ahead of print]
 33. Krośniak M., Kowalska J., Francik R., Gryboś R., Kwiatek W.M..: Effects of vanadium complexes supplementation on V, Cu, Mn, K, Fe, Zn, and Ca concentration in STZ diabetic rats pancreas. Acta Pol. Pharm., 2014, 2014 : Vol. 71, nr 4, s. 583-592.
 34. Krośniak M., Francik F., Wojtanowska-Krośniak A., Tedeschi C., Krasoń-Nowak M., Chłopicka J., Gryboś R.: Vanadium methyl-bipyridine organoligand and its influence on energy balance and organs mass. Biol. Trace Elem. Res., 2014, 160 (3), 376-382.
 35. Krośniak M., Francik R., Kowalska J., Gryboś R., Blusz M., Kwiatek W.M.: Effects of vanadium complexes supplementation on V, Fe, Cu, Zn, Mn, Ca and K concentration in STZ rat's spleen. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 2013, 70 (1), 71-77.
 36. Płonka-Półtorak E., Zagrodzki P., Nicol F., Kryczyk J., Bartoń H., Westermarck T., Kaipainen P., Ounjaijean S., Kaski M., Atroshi F.: Antioxidant agents and physiological responses in adult epileptic patients treated with lamotrigine. Pharmacological Reports, 2013, 65, 99-106.
 37. Rospond B., Chłopicka J.: Funkcje biologiczne L-karnityny i jej zawartość w wybranych produktach spożywczych. Przeg. Lek., 2013, 20 (2), 85-91.
 38. Krośniak M., Kowalska J., Francik R., Gryboś R., Blusz M., Kwiatek W.M.: Influence of vanadium - organic ligands treatment on selected metal levels in kidneys of STZ rats. Biol. Trace Elem. Res., 2013, 153, 319-328.
 39. Chlopicka J., Barton H., Kryczyk J., Francik R.: The effect of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) groats addition to the lard diet on antioxidant parameters of plasma and selected tissues in Wistar rats. XXXIV International Conference on Food Science and Nutrition, Londyn, 8-9.07.2013. (w:) World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013, 79, 493-502 (2013/22).
 40. Biela B., Zagrodzki P.: Ocena opieki żywieniowej u zawodników wyczynowo uprawiających skoki narciarskie i kombinacje norweską. Probl. Hig. Epidemiol., 2013, 94 (2), 291-293 (2013/24).
 41. Chłopicka J., Dobrowolska-Iwanek J., Paśko P., Bartoń H.: Aktywność antyoksydacyjna i całkowita zwartość polifenoli oraz sensoryczna ocena chlebów wypiekanych z dodatkiem lnu. Probl. Hig. Epidemiol., 2013, 94 (2), 305-308 (2013/25).
 42. Dobrowolska-Iwanek J., Chłopicka J., Malejka A.: Aktywność antyoksydacyjna kiełków wybranych roślin w zależności od warunków hodowli. Probl. Hig. Epidemiol., 2013, 94 (2), 348-350 (2013/26).
 43. Gąstoł M., Krośniak M., Derwisz M., Dobrowolska-Iwanek J.: Cornelian cherry (cornus MAS L.) juice as a potential source of biological compounds. J. Med. Food, 2013, 16 m(8), 728-732.
 44. Pasko P., Bukowska-Strakova K., Gdula-Argasińska J., Tyszka-Czochara M.: Rutabaga (Brassica napus L. Var. napobrassica) seeds, roots, and sprouts - the novel kind of food with proapoptopic potentaial in Hep G2 hepatoma cell line and antioxidant properties. J. Med. Food, 2013, 16 (8), 749-759.
 45. Krośniak M., Papież M.A., Kaczmarczyk J., Francik R., Panza M.G., Covelli V., Gryboś R.: Influence of fructose and fatty-rich diet combined with vanadium on bone marrow cells. Biol. Trace Elem. Res., 2013, 155, 276-282.
 46. Kryczyk J., Zagrodzki P.: Selen w chorobie Gravesa-Basedowa. Postępy Hig. Med. Dosw., 2013, 67, 491-498.
 47. Brudecki K., Mietelski J.W., Anczkiewicz R., Golec E.B., Tomankiewicz E., Kuźma K., Zagrodzki P., Golec J., Nowak S., Szczygieł E., Dudkiewicz Z.: Plutonium, 90Sr and 241Am in human bones from southern and northeastern parts of Poland. J. Radioanal. Nucl. Chem. DOI 10.1007/s10967-013-2850-y.
 48. Gdula-Argasińska J., Garbacik A., Tyszka-Czochara M., Woźniakiewicz M., Paśko P., Czepiel J.: Identification of lipid derivatives in Hep G2 cells. Acta Biochimica Polonica, 2013, 60 (4), 811-815.
 49. Chłopicka J., Pasko P., Gorinstein S., Jedryas A., Zagrodzki P.: Total phenolic and total flavonoid content, antioxidant activity and sensory evaluation of pseudocereal breads. LWT - Food Science and Technology, 2012, 46, 548-555 .
 50. Wójcik A.K., Zagrodzki P., Mietelski J.W., Wąs B.: Determination of iodine concentration in aqueous solutions by proton activation analysis: preliminary results for digested human thyroids. J. Radioanal. Nucl. Chem., 2012, 291, 415-419.
 51. Sobolewska D., Pasko P., Galanty A., Makowska-Wąs J., Padło K., Wasilak W.: Preliminary phytochemical and biological screening of methanolic and acetone extracts from Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. Journal of Medicinal Plants Research, 2012, 6 (30), 4582-4585.
 52. Pasko P., Makowska-Was J., Chłopicka J., Szlosarczyk M., Tyszka-Czochara M., Dobrowolska-Iwanek J., Galanty A.: South Siberian fruits: Their selected chemical constituents, biological activity, and traditional use in folk medicine and daily nutrition. Journal of Medicinal Plants, 2012, 6 (31), 4698-4706.
 53. Bartoń H., Fortuna M., Fołta M.: Właściwości antyoksydacyjne wybranych produktów fermentacji mlekowej. Brom. Chem. Toksykol., 2012, XLV (3), 803-807 (2012/10).
 54. Dobrowolska-Iwanek J., Chłopicka J., Wojtal K.: Dobór parametrów ekstrakcji kwasów organicznych z kiełków gryki. Brom. Chem. Toksykol., 2012, XLV (3), 371-375 (2012/11).
 55. Kusior M., Krosniak M., Chłopicka J., Zagrodzki P.: Wpływ światła o różnej długości fal na rozwój roślin i wybrane parametry biochemiczne na przykładzie rzeżuchy (Lepidium sativum) i gorczycy (Sinapis alba). Brom. Chem. Toksykol., 2012, XLV (3), 717-721 (2012/12).
 56. Zagrodzki P., Krosniak M., Opazdan K., Piotrowicz J., Gąstoł M.: Stężenie wybranych składników mineralnych w sokach jabłkowych z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej. Brom. Chem. Toksykol., 2012, XLV (3), 722-728 (2012/13).
 57. Babicz K., Zagrodzki P., Zachwieja Z., Bartoń H., Fołta M., Pasko P., Chłopicka J.: 80-lecie nauki o żywności i żywieniu człowieka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Farm. Pol., 2012, 68 (5), 328-333.
 58. Paśko P., Tyszka-Czochara M., Gajdzik E., Wietecha-Posłuszny R., Zagrodzki P.: Effect of selenium supplementation on the biological activity of amaranth sprouts. 6th International Conference of the European Amaranth Association, Nitra (Słowacja), 21-24.10.2012. Artykuł w Book of Abstracts (ISBN-978-80-970662-1-5), str. 16-18 (2012/18).
 59. Sułkowska-Ziaja K., Muszynska B., Motyl P., Pasko P., Ekiert H.: Phenolic compounds and antioxidant activity in some species of polyporoid mushrooms from Poland. International Journal for Medicinal Mushrooms, 2012, 4, 385-393 (DOI: 10.1615/IntJMedMushr.v14.i4.60).
 60. Grabowska-Polanowska B., Faber J., Skowron M., Miarka P., Pietrzycka A., Zagrodzki P., Śliwka I., Sułowicz W., Stępniewski M.: Nowe możliwości diagnostyki chorób nerek przy wykorzystaniu chromatografii gazowej. Prz. Lek., 2012, 69 (3), 91-97.
 61. Gdula-Argasińska J., Tyszka-Czochara M., Paśko P., Opoka W.: Rola wolnych rodników w regulacji procesów fizjologicznych. I. MIR, 2012, vol. 25, nr 2(99), 41-46.
 62. Zagrodzki P., Starek A.: Dietetyczne znaczenie olejów roślinnych. Brom. Chem. Toksykol., 2012, 4 (55), 1175-1182.
 63. Gąstoł M., Domagała-Świątkiewicz I., Krośniak M.: Antioxidant capacity, polyphenol and mineral content of grapes grown in Southern Poland. XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010) : International Symposium on the Effect of Climate Change on Production and Quality of Grapevines and their Products. Acta Horticulturae (ed. B. Bravdo, H. Medrano), 2012, vol. 931, s. 345-348 (2010/19).
 64. Bartoń H.: Advantages of the use of deciduous teeth, hair, and blood analysis for lead and cadmium bio-monitoring in children. A study of 6-year-old children from Krakow (Poland). Biol. Trace Elem. Res, 2011, 143, 637-658.
 65. Paśko P., Bartoń H., Zagrodzki P., Chłopicka J., Iżewska A., Gawlik Małgorzata, Gawlik Maciej, Gorinstein S.: Effect of amaranth seeds in diet on oxidative status in plasma and selected tissues of high fructose-fed rats. Food Chemistry, 2011, 126, 85-90.
 66. Papież M.A., Baran J., Bukowska-Straková K., Krośniak M.: Epicatechin administration leads to necrotic cell death of rat leukaemia promyelocytes in vivo. In vivo, 2011, 25, 29-34.
 67. Płonka-Półtorak E., Zagrodzki P., Chłopicka J., Bartoń H., Westermarck T., Kaipainen P., Kaski M., Atroshi F.: Valproic acid modulates superoxide dismutase, uric acid-independent FRAP and zinc in blood of adult epileptic patients. Biol. Trace Elem. Res., 2011 (DOI 10.1007/s12011-011-9003-3).
 68. Paśko P., Bartoń H., Zagrodzki P., Gorinstein S.: Effect of amaranth seeds (Amaranthus cruentus) in the diet on some biochemical parameters and essential trace elements in blood of high fructose-fed rats. Natural Product Research, 2011, 25 (8), 844-849.
 69. Aranciba-Avila P., Toledo F., Werner E., Suhaj M., Leontowicz H., Leontowicz M., Martinez-Ayala, Paśko P., Gorinstein S.: Partial characterization of a new kind of Chilean Murtilla-like berries. Food Research International,2011, 44, 2054-2062.
 70. Szlósarczyk M., Piech R., Paśko P., Opoka W., Krzek J.: Voltammetric determination of zinc, copper, and selenium in selected raw plant material. Analytical Letters, 2011, 44, 1-10.
 71. Przybylik-Mazurek E., Zagrodzki P., Kuźniarz-Rymarz S., Hubalewska-Dydejczyk A.: Thyroid disorders - assessments of trace elements, clinical, and laboratory parameters. Biol. Trace Elem. Res., 2011, 141, 65-75.
 72. Białek A., Tokarz A., Zagrodzki P.: Wpływ stężonych dienów kwasu linolowego w diecie samic szczurów na ryzyko procesu nowotworowego u ich potomstwa. Bromat. Chem. Toksykol., 2011, XLIV (3), 319-325.
 73. Fołta M., Bartoń H.: Stężenie litu w wodach mineralnych oraz w wodach pitnych pobranych w domach mieszkańców Krakowa i obszaru Polski Południowej. Bromat. Chem. Toksykol., 2011, 44 (3), 754-759.
 74. Francik R., Krośniak M., Barlik M., Kudła A., Gryboś R., Librowski T.: Impact of vanadium complexes treatment on the oxidative stress factors in Wistar rats plasma. Bioinorganic Chemistry and Applications, 2011 (doi: 10.1155/2011/206316).
 75. Paśko P., Chłopicka J., Zagrodzki P.: Nowe metody nauczania bromatologii - jako jednego z elementów medycyny prewencyjnej. Hygeia Public Health, 2011, 46(4), 415-418.
 76. Tworzydło A., Piotrowicz J., Zagrodzki P.: Ocena zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej oraz jakości życia starszych kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich województwa małopolskiego (w:) Mucha D., Zięba H.R.. (reds.): Zdrowie i jego uwarunkowania, Podhalańska Wyższa szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ, 2011, 260-298.
 77. Krzyściak P., Krośniak M., Gąstoł M., Ochońska D., Krzyściak W.: Antimicrobial activity of Cornelian cherry (Cornus mas L.). Postępy Fitoterapii, 2011, 4, 227-231.
 78. Gąstoł M., I. Domagała-Światkiewicz, M., Krośniak M.: Organic versus conventional - a comparative study on quality and nutritional value of fruit and vegetable juices. Biol. Agric. Hortic., 2011, 27 (1-3), 310-319.