ARTYKUŁY ORYGINALNE I PRZEGLĄDOWE

 

Klesiewicz K, Karczewska E, Nowak P, Skiba-Kurek I, Sito E, Pańczyk K, Koczurkiewicz P, Żelaszczyk D, Pękala E, Waszkielewicz AM, Budak A, Marona H, Gunia-Krzyżak A. Anti-Helicobacter pylori activities of selected N-substituted cinnamamide derivatives evaluated on reference and clinical bacterial strains. J Antibiot (Tokyo). 2018 Feb 13. doi: 10.1038/s41429-018-0027-1.

Paluchowska P, Nowak P, Skałkowska M, Budak A. Evaluation of in vitro tigecycline activity against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clinical isolates from Poland. Acta Pol Pharm. 2017; 74(3): 793-800.

Małek M, Paluchowska P, Bogusz B, Budak A. Molecular characterisation of Candida isolates from intensive care unit patients, Kraków, Poland. Rev Iberoam Micol. 2017; 34(1): 10-16.

Bartoń H, Indyka K, Fołta M, Chłopicka J, Karczewska E, Skiba-Kurek I, Budak A. Influence of manganese(II) on lakcid fermentation of rye mill. Bromat Chem Toksykol. 2016; XLIX(3): 219-224.

Trojanowska D, Paluchowska P, Soja Ł, Budak A. Activity of thyme oil (Oleum thymi) against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. Acta Pol Pharm 2016; 73(4): 975-981.

Nowak P, Paluchowska P. Acinetobacter baumannii: biology and drug resistance - role of carbapenemases. Folia Histochem Cytobiol. 2016; 54(2): 61-74.

Klesiewicz K, Karczewska E, Budak A, Marona H, Szkaradek N. Anti-Helicobacter pylori activity of some newly synthesized derivatives of xanthone. J Antibiot (Tokyo). 2016; 69(11): 825-834.

Klesiewicz K, Nowak P, Karczewska E, Skiba I, Wojtas-Bonior I, Sito E, Budak A. PCR-RFLP detection of point mutations A2143G and A2142G in 23S rRNA gene conferring resistance to clarithromycin in Helicobacter pylori strains. Acta Biochim Pol. 2014; 61(2): 311-315.

Karczewska E, Klesiewicz K, Wojtas-Bonior I, Skiba I, Sito E, Czajecki K, Zwolińska-Wcisło M, Budak A. Levofloxacin resistance of Helicobacter pylori strains isolated from patients in southern Poland, between 2006-2012. Acta Pol Pharm. 2014; 71(3): 477-483.

Paluchowska P, Tokarczyk M, Bogusz B, Skiba I, Budak A. Molecular epidemiology of Candida albicans and Candida glabrata strains isolated from intensive care unit patients in Poland. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2014; 109(4): 436-441.

Trojanowska D, Głowacka A, Tokarczyk M, Budak A. Aktywność przeciwgrzybicza olejku oreganowego (Origanum heracleoticum L) wobec szczepów Candida spp. oraz Aspergillusspp. Część I. Mikol Lek. 2014; 21(1): 106-110.

Trojanowska D, Głowacka A, Tokarczyk M, Budak A. Ocena aktywności przeciwgrzybiczej olejku oreganowego (Origanum heracleoticum L) wobec dermatofitów. Część II. Mikol Lek. 2014; 21(1): 111-115.

Nowak P, Paluchowska PM, Budak A. Co-occurrence of carbapenem and aminoglycoside resistance genes among multidrug-resistant clinical isolates of Acinetobacter baumannii from Cracow, Poland. Med Sci Monit Basic Res. 2014; 20: 9-14.

 

PODRĘCZNIKI ORAZ SKRYPTY

Budak A. Czystość mikrobiologiczna leków ocznych. Kliniczna farmakologia okulistyczna. Prost ME, Jachowicz R, Nowak JZ. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016, wyd.2.

Karczewska E, Klesiewicz K, Nowak P, Sito E, Skiba I, Zwolińska–Wcisło M, Mach T, Budak A. Empirical versus targeted treatment of Helicobacter pylori infections in southern Poland according to the results of local antimicrobial resistance monitoring. W książce: Bruna Maria Roesler (red.) Trends in Helicobacter pylori Infection. ISBN 978-953-51-1239-6, Publisher Intech, Chapters published April 03 2014; Chapt.12, 321-347, under CC BY 3.0 licence.

DONIESIENIA ZJAZDOWE

Skiba-Kurek I, Klepacka J, Sowa-Sierant I, Karczewska E. Epidemiologia wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych od dzieci hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017

Nowak P, Czekajewska JMarchewka M, Łucjanek M, Łodygowska A, Kędzierska J, Karczewska E. Genetyczna charakterystyka wielolekoopornych szczepów Acinetobacter bamanni​. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017.

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Małek M, Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Mrowiec P, Dziadecka J, Kędzierska J, Budak A. Ocena występowania wybranych determinant oporności w grupie wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Skiba-Kurek I., Nowak P, Karczewska E, Sowa-Sierant I, Żak I, Budak A. Analiza występowania genu pompy effluksowej msrA wśród wielolekopornych szczepów z gatunku Staphylococcus epidermidis. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Mrowiec P, Klesiewicz K, Pater P, Skiba-Kurek I, Drożdż R, Budak A. Ocena działania przeciwbakteryjnego nanocząstek srebra oraz ich połączeń z antybiotykami. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 2017, 25th International Medical Students' Conference, Kraków. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej).

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. „Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.” XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.

Klesiewicz K, Paluchowska P, Karczewska E, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Marona H, Budak A. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wybranych pochodnych ksantonu. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz. 2 nagroda w sesji plakatowej „Strategie zwalczania drobnoustrojów”.

Klesiewicz K, Trojanowska D, Bogusz B, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Godyń K, Budak A. Ocena aktywności przeciwgrzybiczej nowosyntetyzowanych pochodnych amin i ksantonów. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Paluchowska P, Klesiewicz K, Skałkowska M, Budak A. Podobieństwo genetyczne bakterii z gatunku Acinetobacter baumanii izolowanych z Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddziału Oparzeń. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Budak A. Analiza występowania genów karbapenemaz z grupy OXA oraz pompy efluksowej AdeABC wśród szczepów z gatunku Acinetobacter baumannii. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Witek K, Kaczor A, Latacz G, Bischoff M, Herrmann M, Jacob C, Handzlik J, Kieć-Kononowicz K, Budak A. Ocena zdolności przywracania aktywności wybranych leków przeciwdrobnoustrojowych przez nowe pochodne arylidenoimidazolonów wobec szczepów Staphylococcus aureus. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Klesiewicz K, Karczewska E, Gunia A, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Marona H, Budak A. Anti-Helicobacter pylori activity of newly synthesised derivatives of xanthone, piperazine and cinnamic acid”; XXIX International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer, 15-17.09.2016 Magdeburg, Niemcy.

Trojanowska D, Bogusz B, Godyń K, Waszkielewicz A, Szkaradek N, Klesiewicz K, Paluchowska P, Marona H, Budak A. Nowe perspektywy w terapii  grzybic powierzchownych wywołanych przez dermatofity - ocena aktywności przeciwgrzybiczej wybranych pochodnych amin" Konferencja Nowoczesna kosmetologia - od nauki do biznesu, 28.05.2016, Kraków.

Klesiewicz K, Jurkiewicz A, Ocłoń K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I, Białecka J, Budak A. Poszukiwanie metodą multipleks-PCR gatunków blisko spokrewnionych z Candida glabrataCandida nivariensis i Candida bracarensis. Materiały konferencyjne s. 16. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, 24-25.10.2015, Łódź.

Klesiewicz K, Maciak P, Żukowska K, Małek M, Paluchowska P, Skiba-Kurek I, Białecka J, Budak A. Identyfikacja szczepów Candida albicans oraz blisko spokrewnionych gatunków na podstawie amplifikacji genu hwp1. Materiały konferencyjne s. 25. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, 24-25.10.2015, Łódź.

Paluchowska P, Klesiewicz K, Małek M, Sowa-Sierant I, Budak A. Molekularna charakterystyka beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) u klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae. Materiały konferencyjne s. 172. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska, 24-25.10.2015, Łódź.

Klesiewicz K, Karczewska E, Nowak P, Sito E, Wojtas-Bonior I, Budak A. Prevalence of the point mutations in 23s rRNA gene conferring to the clarithromycin resistance of Helicobacter pylori strains – correlation between Mutations and different levels of resistance. XXVII International Workshop on Helicobacter & Microbiota in Inflammation & Cancer, 10-13.09.2014, Rzym, Włochy.

Klesiewicz K, Karczewska E, Budak A. Analiza występowania mechanizmów oporności na klarytromycynę wśród szczepów Helicobacter pylori. IV Konferencja Doktorantów UJ CM, 29-30.05.2014, Kraków.