Rządowy program praktyk

RZĄDOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W ADMINISTRACJI

    Wszystkich studentów Wydziału Farmaceutycznego zainteresowanych odbyciem nieobowiązkowych praktyk studenckich, zachęcamy do udziału w rządowym programie praktyk studenckich w administracji.

Co należy zrobić, by wziąć udział w programie?

1. Wybierz interesującą Cię placówkę z listy urzędów/jednostek, w których można odbyć praktyki studenckie (załącznik 1).

2. Skontaktuj się z wybraną placówką.

3. Złóż w Dziekanacie:

  • proponowany program praktyki (załącznik 2),
  • CV,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką w ramach rządowego programu praktyk studenckich w administracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.),
  • potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

4. Twoja praktyka odbędzie się na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy uczelnią i urzędem, w którym odbędziesz praktyki.

 

Zgłoszenia na praktykę dokonuje uczelnia, osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie programu na Wydziale Farmaceutycznym jest:

Dziekanat:
Pani mgr Justyna Trocka – Piotrowska
e-mail: justyna.trocka@uj.edu.pl
nr tel.: 12 620 54 16
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi  informacjami oraz potrzebnymi dokumentami na niżej podanych stronach www:

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html

- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji