Rejestracja

Zainteresowanych prosimy o:

Akceptowane będą prace przeglądowe oraz oryginalne. Forma prezentacji - komunikaty ustne (10 minut). Nie przewiduje się sesji plakatowej.

Za czynny udział w konferencji można uzyskać 2 punkty do średniej ocen.