WŁADZE WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

(kadencja 2016-2020)


Dziekan

 

Prodziekani

  • Prodziekan ds. nauki

Prof. dr hab. Anna Wesołowska a.wesolowska@uj.edu.pl

  • Prodziekan ds. studenckich

Dr hab. Agnieszka Skowron agnieszka.skowron@uj.edu.pl

  • Prodziekan ds. strategii i rozwoju

Prof. UJ, dr hab. Marcin Kołaczkowski marcin.kolaczkowski@uj.edu.pl

 

  • Kierownik kierunku analityka medyczna

Dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka malgorzata.knapik-czajka@uj.edu.pl

  • Kierownik kierunku farmacja

Prof. dr hab. Renata Jachowicz renata.jachowicz@uj.edu.pl

  • Kierownik kierunku kosmetologia

Prof. UJ, dr hab. Elżbieta Pękala mfpekala@cyf-kr.edu.pl

 

Rada Wydziału:

Dziekan:

Prof. UJ, dr hab. Jacek Sapa

Prodziekan:

Prof. dr hab. Anna Wesołowska

Prodziekan:

Prof. UJ, dr hab. Marcin Kołaczkowski

Prodziekan:

Dr hab. Agnieszka Skowron

 

 

Prof. dr hab. Zbigniew Bela

Prof. dr hab. Alicja Budak

Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

Prof. dr hab. Marek Cegła

Prof. dr hab. Halina Ekiert

Prof. dr hab. Barbara Filipek

Prof. dr hab. Renata Jachowicz.

Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

Prof. dr hab. Barbara Malawska

Prof. dr hab. Henryk Marona

Prof. dr hab. Gabriel Nowak

Prof. dr hab. Jolanta Obniska

Prof. dr hab. Maciej Pawłowski

Prof. dr hab. Elżbieta Pękala

Prof. UJ, dr hab. Jadwiga Handzlik

Prof. UJ, dr hab. Tadeusz Librowski

Prof. UJ, dr hab. Bożena Muszyńska

Prof. UJ, dr hab. Włodzimierz Opoka

Prof. UJ, dr hab. Kinga Sałat

Prof. UJ, dr hab. Radosław Śpiewak

Prof. UJ, dr hab. Elżbieta Wyska

Dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa

Dr hab. Ryszard Drożdż

Dr hab. Joanna Gdula-Argasińska

Dr hab. Urszula Hubicka

Dr hab. Wojciech Jawień

Dr hab. Krzysztof Kamiński

Dr hab. Elżbieta Karczewska

Dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka

Dr hab. Mirosław Krośniak

Dr hab. Aleksander Mendyk

Dr hab. Katarzyna Młyniec

Dr hab. Irma Podolak

Dr hab. Sebastian Polak

Dr hab. Małgorzata Starek

Dr hab. Maria Walczak

Dr hab. Anna Waszkielewicz

Dr hab. Agnieszka Zagórska

Dr hab. Paweł Zagrodzki

Dr hab. Paweł Zajdel

Dr hab. Małgorzata Zygmunt

Dr Adam Bucki

Dr Agnieszka Galanty

Dr Paweł Nowak

Mgr Małgorzata Kozłowska

Krystyna Sermak

Przedstawiciel doktorantów - mgr Agnieszka Olejarz

Student – Aleksandra Biskup

Student – Monika Malik

Student- Michał Owca

Student – Aleksandra Szymik

Student- Karolina Tkacz