Współpraca naukowa Wydziału obejmuje jednostki uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz zakładów pzemysłowych

Jednostki naukowo-badawcze:

 

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii (Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych)
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin)
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wydział Farmaceutyczny, Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Instytut Żywienia Człowieka)
 • AGH (Katedra Biomateriałów, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej)
 • Akademia Medyczna w Poznaniu (Katedra Bromatologii)
 • Akademia Medyczna w Białymstoku (III Klinika Chorób Dzieci, Zakład Fizjologii Doświadczalnej)
 • Akademia Medyczna w Gdańsku (Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki)
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu (Katedra i Zakład Chemii Leków)
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Katedra Chemii)
 • Akademia Rolnicza w Krakowie (Zakład Biochemii, Katedra Roślin Ozdobnych)
 • Politechnika Krakowska (Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych)
 • Politechnika Łódzka (Instytut Chemii ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej)
 • Politechnika Rzeszowska (Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego)
 • Politechnika Wrocławska (Instytut Chemii organicznej, Biochemii i Biotechnologii)
 • Centralny Instytut Ochrony pracy PIB w Warszawie
 • Instytut Botaniki PAN w Krakowie (Zakład Mikologii)
 • Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 • Instytut Farmakologii PAN w Krakowie (Zakład Chemii Leków, Zakład Fitochemii)
 • Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
 • Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nefera w Łodzi
 • Instytut Pediatrii UJ CM (Zakład Immunologii Klinicznej)
 • Kliniki Wydziału Lekarskiego UJ CM (Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Klinika Neonatologii)
 • Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Czerniakowskiego w Krakowie
 • Wojewódzki Szpital im. L. Rydygiera, Kraków
 • Pracownia Mikrobiologiczna i Autoszczepionek w Krakowie
 • CITTRU - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (Zakład Cytologii Klinicznej)
 • Centrum Medyczne „Nowa Huta" (Zakład Biologii i Histochemii)
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii W Warszawie

 

Zakłady przemysłowe:

 • Zakłady Farmaceutyczne Pliva Kraków S.A.
 • FARMINA Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT w Katowicach
 • Krakowskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"
 • „Apipol Farma" Sp. z o.o.- Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne
 • Spółdzielnia Pracy CHEMA-ELEKTROMET w Rzeszowie
 • SCAN-ANIDA Sp. z o.o.
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa w Krakowie
 • Firma Farmaceutyczna ADAMED Sp. z o.o.
 • Firma Farmaceutyczna CELON Pharma SA