Współpraca

WSPÓŁPRACA

 
 1. Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Wydział Chemii Politechnika Rzeszowska - Dr hab. G. Groszek
 2. Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM - Prof. dr hab. M. Pawłowski
 3. Katedra Chemii Farmaceutycznej, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku UJ CM - Prof. dr hab. B. Malawska, Prof UJ dr hab. K. Kulig
 4. Zakład Chemii Bioorganicznej UJ CM - Prof. dr hab. H. Marona
 5. Katedra Farmakobiologii, Zakład Radioligandów UJ CM - Prof. UJ dr hab. T. Librowski
 6. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum UJ - Dr R. Gryboś
 7. Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM - Prof. dr hab. L. Włodek
 8. Katedra i Zakład Chemii Leków AM we Wrocławiu - Prof. dr hab. W. Malinka
 9. Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna w Krakowie
 10. Firma Farmaceutyczna „ADAMED" Sp. z o.o. Pieńków k/Warszawy
 11. Przedsiębiorstwo Pszczelarsko - Farmaceutyczne APIPOL - FARMA" Sp. z o.o. - Dr J. Kaleta