Wydawnictwa

Kierownik: prof. Renata Jachowicz od 1996

1 /image/image_gallery?uuid=24d67530-6eae-4000-a295-96f62bc0a549&groupId=41668 580 580 Rams-Baron, M., Jachowicz, R., Boldyreva, E., Zhou, D., Jamroz, W., Paluch, M.; Springer 2018 Amorphous Drugs Benefits and Challenges A comprehensive review on fundamental concepts and recent advances in the field of amorphous pharmaceuticals 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=10d0275b-0f11-4387-9cf6-bbfa50bc18e0&groupId=41668 556 556 Redakcja naukowa Renata Jachowicz, Wyd. II, PZWL 2016 Farmacja Prakyczna Drugie, uaktualnione i rozszerzone wydanie dotyczącej praktyki farmaceutycznej, zwłaszcza w aptece ogólnodostępnej. 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=31e546d6-6395-49cc-85eb-7b5cc2041449&groupId=41668 556 556 Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wyd. Edra Urban & Partner 2016 Kliniczna Farmakologia okulistyczna Książka, której współautorką jest prof. Renata Jachowicz porusza wszystkie aspekty leczenia chorób oczu. Znajdują się w niej informacje dotyczące zasad stosowania leków do oczu, ich penetracji do tkanek oka, farmakokinetyki i farmakodynamiki. Omówiono również wady i zalety różnych postaci leków do oczu, działania niepożądane, interakcje i toksykologię leków, metody sporządzania leków recepturowych, postawy prawne wystawiania recept oraz wpływ środków konserwujących na tkanki oka. 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=1a75a32e-4bb3-4a85-80e4-3bb45d0c57b9&groupId=41668 556 556 Redakcja naukowa Renata Jachowicz, Wyd. III, PZWL 2015 Receptura apteczna Książka zawiera najnowsze doniesienia naukowe, a jednocześnie jest dostosowana do realiów pracy w aptece i obowiązujących aktualnie przepisów. 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=393ab607-070a-47ba-8484-dc71ea21d4e3&groupId=41668 593 593 Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Monika Urbanik, Katarzyna Jaworska, Małgorzata Kozłowska, Witold Brniak. Wyd. Fall 2014 Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM 90-lecie Koncepcja utworzenia/projektu Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku i Biofarmacji 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=56d6c922-fdd7-495a-81ce-9264ac5ceee0&groupId=41668 580 580 Redakcja naukowa Renata Jachowicz. Wyd. I, PZWL 2013 Postać leku W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące projektowania i optymalizacji postaci leku w celu uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=9898a897-aa7a-4018-90c4-51904dff1c06&groupId=41668 572 572 Marek E. Prost, Renata Jachowicz, Jerzy Z. Nowak. Wyd. Elsevier Urban & Partner 2013 Kliniczna Farmakologia okulistyczna Książka, której współautorką jest prof. Renata Jachowicz porusza wszystkie aspekty leczenia chorób oczu. Znajdują się w niej informacje dotyczące zasad stosowania leków do oczu, ich penetracji do tkanek oka, farmakokinetyki i farmakodynamiki. Omówiono również wady i zalety różnych postaci leków do oczu, działania niepożądane, interakcje i toksykologię leków, metody sporządzania leków recepturowych, postawy prawne wystawiania recept oraz wpływ środków konserwujących na tkanki oka. 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=d63fdbf9-6a9b-40db-9f09-0c51465a7fe6&groupId=41668 600 600 Edited by: J Aguilar; Mendyk A., Szlęk J., Jachowicz R., - ME_expert 2.0 a heuristic decision support system for microemulsions formulation development. Woodhead Publishing 2013. Formulation tools for Pharmaceutical Development A range of new and innovative tools used for preformulation and formulation of medicines help optimize pharmaceutical development projects. Such tools also assist with the performance evaluation of the pharmaceutical process, allowing any potential gaps to be identified. These tools can be applied in both basic research and industrial environment. Formulation tools for pharmaceutical development considers these key research and industrial tools. Nine chapters by leading contributors cover: Artificial neural networks technology to model, understand, and optimize drug formulations; ME_expert 2.0: a heuristic decision support system for microemulsions formulation development; Expert system for the development and formulation of push-pull osmotic pump tablets containing poorly water-soluble drugs; SeDeM Diagram: an expert system for preformulation, characterization and optimization of tables obtained by direct compression; New SeDeM-ODT expert system: an expert system for formulation of orodispersible tablets obtained by direct compression; and 3D-cellular automata in computer-aided design of pharmaceutical formulations: mathematical concept and F-CAD software. 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=ed11bdc5-56f2-4833-a410-a4483aed02ca&groupId=41668 590 590 Maciej Bilek, Renata Jachowicz, Witold Jamróz. Wyd. Fall 2008 80-lecie Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Pamięci prof. dr hab. Marka Gatty-Kostyàla 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=ab49d04e-0f37-4d3a-8f56-db48bb58aec3&groupId=41668 571 571 Redakcja naukowa Renata Jachowicz. Wyd. PZWL 2007 Farmacja praktyczna W publikacji zaprezentowano wiedzę przydatną w codziennej praktyce aptecznej, która może być pomocna także w budowaniu nowoczesnych relacji farmaceuty z pacjentem i pracownikami systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Książkę poleca się również studentom wydziałów farmaceutycznych akademii medycznych. 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=948f11b5-76de-467f-9756-08feed897897&groupId=41668 577 577 pod redakcją A. Marca; P. Dorożyński - rozdział: „Równoważność farmaceutyczna". Wyd. OINPHARMA 2007. Badania dostępności i równoważności biologicznej Książka przygotowana przez specjalistów zajmujących się badaniami dostępności i równoważności biologicznej leków, reprezentujących różne ośrodki w Polsce. Przedstawia nowoczesną wiedzę z zakresu badań leków, uwzględniającą także podstawy prawne ich prowadzenia, zakresy odpowiedzialności, organizację, metodykę oraz dokumentację, zapewnienie jakości, jak również bezpieczeństwa uczestnikom badań. Autorzy omawiając poszczególne zagadnienia duży nacisk kładą na stosowanie zasad Dobrej Praktyki Klinicznej i Laboratoryjnej. 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=bc2ee58d-35c7-4939-bfa1-9c68fe884d26&groupId=41668 600 600 pod redakcją Renaty Jachowicz. Wyd. I, PZWL 2004. Receptura apteczna Nowoczesny podręcznik poświęcony całokształtowi zagadnień związanych z wytwarzaniem leków recepturowych. 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=1e4f5585-e479-4268-8ca3-5535c43e5632&groupId=41668 600 600 Włudyka T., Smaga Ł., Smaga M. Jachowicz R - rozdział: „Ewolucja regulacji prawnych aptekarstwa polskiego". OIN „Polfa" Sp. z o. o. Warszawa 2002. Podstawy prawa dla farmaceutów 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=25ebf2a6-ea9b-4be3-ba18-e29a0314bdd6&groupId=41668 600 600 pod redakcją Renaty Jachowicz. Wyd. OIN „Polfa" 2001. Leki stosowane w terapii okulistycznej 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=924dbc76-9f8e-4c91-8c38-5be19ba8d177&groupId=41668 565 565 Pod redakcją L. Krówczyńskiego i R. Jachowicz, wyd. VII 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000. Ćwiczenia z receptury Podręcznik obejmuje problematykę związaną z prawidłowym przygotowaniem wszystkich postaci leku recepturowego. 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=8846fe2e-c841-4bfa-9817-b4108e55abdb&groupId=41668 568 568 .A.A. Muzzarelli; Dorożyński P., Jachowicz R., Bystrowska B., Brandys J. – rozdział In vitro and in vivo study of the tryptamid floating granules. Atec 2000. Chitosan per os: from dietary suplement to drug carrier 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=67e32369-cfc4-4400-a522-91c542c423de&groupId=41668 600 600 Pod redakcją R.H. Müllera i G.E. Hildebrand, tłumaczenie z oryginału niemieckiego: Renata Jachowicz, Aleksander A. Kubis, Jacek Klawe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998. Technologia nowoczesnych postaci leku Technologię nowoczesnych postaci leków musi poznać student farmacji i każdy pracujący zawodowo farmaceuta, ponieważ to on ma najczęściej do czynienia z różnymi lekami - zarówno w postaci gotowego preparatu, jak i często pracując przy jego wytwarzaniu - oraz jest pośrednikiem między lekarzem a chorym, któremu musi dokładnie wyjaśnić sposób zażywania leku, np. dlaczego tabletka jest do ssania i nie wolno jej łykać. Wprowadzono już wiele nowych postaci leków, np. transdermalne systemy terapeutyczne, tabletki i kapsułki o przedłużonym czasie uwalniania substancji leczniczej, preparaty do odżywiania pozajelitowego i wiele innych. Zasady ich otrzymywania i korzystania z odpowiednich substancji pomocniczych są przedmiotem tej książki. 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=cde23dc2-ca57-469b-994b-6d0e40121497&groupId=41668 570 570 Kubiak Z., (Jachowicz R. red. naukowy) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1997. Ćwiczenia z technologii leków pozajelitowych Podręcznik jest przeznaczony dla studentów farmacji do ćwiczeń z technologii postaci leku. 19 17

Prof. Leszek Krówczyński (1964- 1995)

1 /image/image_gallery?uuid=f4232943-dda7-4675-92d9-845afc75fc8c&groupId=41668 600 600 L. Krówczyński; PZWL 1997 Receptura dla studentów farmacji W podręczniku tym autor omawia całokształt zagadnień związanych z wytwarzaniem leków recepturowych w aptece. 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=b0114c2b-3da7-49fe-b4f9-c03d70036207&groupId=41668 630 630 L. Krówczyński, K. Janicki. wyd. PZWL 1993 Receptura dla studentów medycyny 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=fa315b80-cd2b-4a91-981a-1f7a9d77fc39&groupId=41668 588 588 T. Stożek, J. Porębski. Wyd. IV, Akademia Medyczna w Krakowie 1992. Ćwiczenia z technologii stałych postaci leku Skrypt dla studentów IV i V roku Wydziału Farmaceutycznego. 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=ba1179a1-6df0-4f5c-93a2-11dbbcee33a0&groupId=41668 600 600 B. Kluczykowska, H. Krasowska, T. Stożek. Wyd. II, Akademia Medyczna w Krakowie 1989. Wybrane zagadnienia z technologii postaci leku i biofarmacji Skrypt do ćwiczeń dla studentów V roku kierunku aptecznego. 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=49aa4c34-75df-488b-b59d-d31803cdc397&groupId=41668 581 581 L. Krówczyński. CRC Press 1987. Extended-release dosage forms. 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=50de5d36-da44-4e65-be7c-c4968154c771&groupId=41668 568 568 L. Krówczyński, E. Rybacki; Biblioteka Farmaceuty, PZWL 1986 Interakcje w fazie farmaceutycznej Jest to monografia poświęcona zagadnieniom interakcji w fazie farmaceutycznej pomiędzy substancjami leczniczymi, substancjami leczniczymi a substancjami pomocniczymi oraz pomiędzy postacią leku i opakowaniem. Przedstawiono w niej możliwości wykorzystania tych interakcji w technologii postaci leku i niebezpieczeństwa wynikające z ich nie zamierzonego występowania. 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=00e03859-ec65-4c4b-8911-3e742a86d839&groupId=41668 578 578 L. Krówczyński; Biblioteka Farmaceuty, PZWL 1980 Postacie leku o przedłużonym działaniu 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=b547ebd2-4477-4c66-90d4-76f349153c12&groupId=41668 574 574 E. Rybacki, T. Stożek. Biblioteka Farmaceuty, PZWL 1980 Substancje pomocnicze w technologii postaci leku 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=bb270151-8bc7-49a5-900f-6f12cd853341&groupId=41668 567 567 . Brandys, A. Danek, H. Krasowska, L. Krówczyński, J. Krupińska, Z. Mach, M. Melzacka. Biblioteka Farmaceuty, PZWL 1979. Zarys biofarmacji 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=f914d9e9-d76b-495e-91b3-9c814bb11f67&groupId=41668 566 566 Opracował zespół pracowników Katedry Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Krakowie. Wyd. III, Akademia Medyczna w Krakowie 1977. Ćwiczenia z receptury Skrypt dla studentów Farmacji. 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=eac031cc-980b-4fb6-abea-0dd3a3e7fe22&groupId=41668 563 563 J. Brandys, A. Danek, H. Krasowska, L. Krówczyński, J. Krupińska, Z. Mach, M. Melzacka. Wyd. Akademia Medyczna w Krakowie 1977. Wprowadzenie do biofarmacji Skrypt dla studentów V roku Wydziału Farmaceutycznego. 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=fc8c6a2a-bfc0-4e3a-8b2f-4b16a94db7c7&groupId=41668 553 553 L. Krówczyński. Wyd II, PZWL 1974 Zarys technologii postaci leku Podręcznik dla studentów farmacji. 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=ee10eba0-0f24-4bee-8096-cad1faaeefdb&groupId=41668 585 585 L. Krówczyński. Wyd. PZWL 1969 Technologia postaci leków (technologia galenowa) 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=608d9952-308d-404c-ad4f-8b8645d16c71&groupId=41668 568 568 L. Krówczyński, M. Kostołowska; Biblioteka Farmaceuty, PZWL 1967 Recptura antybioryków Niniejsza książka ma na celu zapoznanie czytelnika ze specyficznymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania postaci leku z antybiotykami, od których bardzo często zależy skuteczność ich działania. Omówiono biofarmaceutyczne aspekty postaci leku z antybiotykami, wytyczne ich przygotowania w aptece, z uwzględnieniem chemicznej klasyfikacji antybiotyków. 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=1ad487ea-2aa0-481b-8a7e-d20b169bba79&groupId=41668 590 590 L. Krówczyński; PZWL 1966 Technologia leków parenteralnych Monografia specjalistyczna omawiająca zagadnienia przygotowania wszelkich odmian leków do podawania pozajelitowego. Problem ten, tak od strony teoretycznej jak i praktycznej (produkcja) omawia autor pracy w sposób wyczerpujący. 16 14

Prof. Marek Gatty-Kostyàl (1923-1962)

1 /image/image_gallery?uuid=3f977dcf-4836-4a3f-9ef5-7890b0c8cc8d&groupId=41668 547 547 Marek Gatty-Kostyàl Wyd. PZWL 1959 Preparaty galenowe Zasady nauki o sporządzaniu preparatów galenowych na podstawie Farmakopei Polskiej III z uwzględnieniem nowszych farmakopei zagranicznych. 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=69812fbd-bb97-41cf-92a5-bb80ef75fb29&groupId=41668 564 564 M. Gatty-Kostyàl, M Kosch. „Dissertationes Pharmaceuticae" 1958. Digitalis lanata z uprawy krajowej jako surowiec leczniczy 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=2adf5293-bc26-4099-99be-595eb9e6cf22&groupId=41668 566 566 M. Gatty-Kostyàl. Farmaceutycznego Instytutu Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie 1948 Zarys farmacji galenowej Zarys farmacji galenowej na podstawie Farmakopei Polskiej II z uwzględnieniemnowszych farmakopei zagranicznych. Podręcznik dla studentów farmacji i aptekarzy. Część 1. 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=cb13bb9c-9fc6-48ae-b67c-19a9ba765493&groupId=41668 580 580 M. Gatty-Kostyàl. La nuova farmacia italiana 1947. Il problema della durata dei preparati farmaceutici Okładka czasopisma „La nuova farmacia italiana", w którym ukazała się praca profesora Marka Gatty-Kostyàla. 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=f95752f3-c01b-4e7e-b937-b3c0940fae19&groupId=41668 563 563 M. Gatty-Kostyàl. Nakładem Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie 1937 Zagadnienie trwałości gotowych form farmaceutycznych 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=ae40df81-7634-43d5-98b2-673925cb0d14&groupId=41668 589 589 M. Gatty-Kostyàl. Nakładem Mag. Farm. Fr. Heroda Reaktora „Wiadomości Farmaceutycznych" Warszawa 1933. Rola apteki jako warsztatu pracy twórczej 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=10fb5d55-1d5c-42fc-af11-b49b721acb65&groupId=41668 593 593 M. Gatty-Kostyàl, M. Obtułowicz. Nakładem Mag. Farm. Fr. Heroda Reaktora „Wiadomości Farmaceutycznych" Warszawa 1930. Synergizm niektórych glikozydów grupy naparstnicy a teoria Bürgiego. 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=6b0668f2-e829-4cdd-8567-b95f99fe45e5&groupId=41668 576 576 Dr Marek Gatty-Kostyàl. Nakładem Mr. Farm. Fr. Heroda Reaktora „Wiadomości Farmaceutycznych" 1927 Oznaczanie wartości nalewki naparstnicowej i konwaljowej 9 7