Tematyka konferencji

Tematyka prezentowanych wystąpień obejmować będzie toksykologię w ujęciu multidyscyplinarnym: nauk farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, medycznych i innych.


Poruszane zagadnienia:

  • analiza toksykologiczna

  • postępy analizy toksykologicznej

  • badania toksykokinetyczne

  • współczesne zagrożenia toksykologiczne